Processos selectius finalitzats

 • Convocatòria d'una plaça d'Inspector de la Policia Local

  Procés finalitzat.

  Convocatòria deserta.

   

 • Convocatòria d'una plaça d'interventor interí/na

  Bases publicades al BOPB en data 17 de gener de 2023.

  Bases publicades al DOGC en data 25 de gener de 2023.

  Llista provisional de persones admeses i excloses publicades al BOPB en data 6 de juliol de 2023.

  CONVOCATÒRIA DESERTA

   

 • Convocatòria borsa d'agents Policia Local

  Bases publicades al BOPB i al taulell d'anuncis en data 4 d'abril de 2023.

  Llista provisional de persones admeses i excloses publicada al BOPB en data 17 de maig de 2023.

  Llista definitiva de persones admeses i excloses publicada a l'e-tauler el data 6 de juny de 2023.

  Acta de resultats publicada a l'e-tauler en data 13 de setembre de 2023.

  Procés selectiu finalitzat.

 • Convocatòria d'una plaça de tècnic d'administració general (OPO2022)

  Publicades bases al BOPB de data 24/05/2023.

  Publicades bases al DOGC de data 31/05/2023.

  Publicades bases al BOE de data 15/06/2023.

  Publicada llista provisional de persones admeses i excloses al BOPB i tauler d'anuncis en data 15/09/2023.

  Publicada llista definitiva de persones admeses i excloses al e-tauler de l'ajuntament en data 2/10/2023.

  Proves previstes pel dia 4/10/2023 a la biblioteca Tirant lo Blanc a les 9.30h.

  Lectura prova pràctica pel dia 23/10/2023 a la biblioteca Tirant lo Blanc a les 9h.

  Publicat anunci de l'acta de resultats de la prova pràctica en data 24 d'octubre de 2023.

  Publicat anunci de l'acta de resultats del concurs-oposició i proposta de nomenament en data 9 de novembre de 2023.

  Procés selectiu finalitzat.

 • Convocatòria d'una plaça de treballador/a social (OPO2023)

  Bases publicades al BOPB de data 17/05/2023.

  Bases publicades al DOGC de data 24/05/2023.

  Període de presentació d'instàncies: del 25 de maig de 2023 al 22 de juny de 2023.

  Llista provisional de persones admeses i excloses publicada al BOPB de data 19 de juliol de 2023.

  Data primera prova : 20 de setembre de 2023 a les 9h a la biblioteca Tirant lo Blanc.

  Acta dels resultats de les proves publicades a l'e-tauler en data 25 de setembre.

  Data prevista per a la valoració de mèrits 11 d'octubre de 2023.

  Publicada acta de proposta de nomenament i constitució d'una borsa en data 17 d'octubre de 2023.

  Procés selectiu finalitzat.

 • Convocatòria d'una plaça d'inspector de la Policia Local en comissió de serveis

  Bases publicades al BOPB en data 12/01/2024.

  Termini de presentació d'instàncies : 5 de febrer de 2024.

  CONVOCATÒRIA DESERTA

   

 • Convocatòria d'una plaça d'agent OAC pel sistema de concurs

  Bases publicades al BOPB de data 29 de novembre de 2023.

  Bases publicades al DOGC de data 4 de desembre de 2023.

  Termini de presentació d'instàncies : 29 de desembre de 2023.

  Publicada acta de resultats de la fase de concurs.

  PROCÉS FINALITZAT

 • Convocatòria d'una plaça de cap de la Brigada municipal pel sistema de concurs

  Bases publicades al BOPB de data 29 de novembre de 2023.

  Bases publicades al DOGC de data 4 de desembre de 2023.

  Termini de presentació d'instància : 29 de desembre de 2023.

  Publicada acta de resultat de fase de concurs en data 19 de febrer de 2024.

  PROCÉS FINALITZAT

 • Convocatòria d'una plaça de tècnic d'administració general per comissió de serveis

  Bases publicades en el BOPB de data 27 de març de 2024.

  Termini de presentació d'instàncies : 12 d'abril de 2024.

  Publicada llista provisional de persones admeses i excloses en data 17 d'abril de 2024.

  Publicada acta de proposta de selecció en data 6 de maig de 2024.

  Procés selectiu finalitzat.

 • Convocatòria d'una plaça de tècnic auxiliar de manteniment (OPO2020)

  Bases publicades al BOPB en data 6 d'octubre de 2023.

  Bases publicades al DOGC en data 18 d'octubre de 2023.

  Termini de presentació de sol·licituds : 16 de novembre de 2023.

  Publicada llista provisional de persones admeses i excloses en BOPB de data 18 de gener de 2024.

  Publicada llista definitiva de persones admeses i excloses a l'e-tauler d'edictes en data 12 de febrer de 2024.

  Convocada prova de català pel dia 14 de febrer de 2024 a les 10h a l'Ajuntament de Montgat.

  Publicada acta resultat català i assenyalament de les properes proves:

  - Proves teòriques : 26 de febrer de 2024 a les 9 hores a l'Ajuntament de Montgat

  - Prova pràctica : 4 de març de 2024 a les 9 hores a l'Ajuntament de Montgat

  Publicada acta resultat proves teòriques en data 27 de febrer de 2024 al tauler d'anuncis.

  Publicada acta resultat prova pràctica en data 5 de març de 2024 al tauler d'anuncis.

  CONVOCATÒRIA DESERTA

 • Convocatòria d'una plaça de tècnic/a superior economista (OPO2022)

  Bases publicades al BOPB en data 6 d'octubre de 2023.

  Bases publicades al DOGC en data 18 d'octubre de 2023.

  Bases publicades al BOE en data 30 d'octubre de 2023.

  Termini de presentació de sol·licituds : 28 de novembre de 2023.

  Publicada llista provisional de persones admeses i excloses en BOPB de data 18 de gener de 2024.

  Proves teòriques: es realitzaran el dia 27 de febrer de 2024 a les 9.30h a la biblioteca Tirant lo Blanc.

  Publicat resultat de les proves teòriques en data 1 de març de 2024.

  Prova pràctica : es realitzara el dia 20 de març de 2024 a les 9h al saló de plens de l'Ajuntament de Montgat.

  Publicat resultat de la prova pràctica en data 25 de març de 2024.

  Publicada acta final de proposta de nomenament en data 24 d'abril de 2024.

  Procés selectiu finalitzat.

 • Convocatòria d'una plaça de tresorer/a municipal interí/na

  Bases publicades al BOPB de data 27 de novembre de 2023.

  Bases publicades al DOGC de data 1 de desembre de 2023.

  Termini de presentació d'instàncies : 5 de gener de 2024.

  Publicada llista provisional al BOPB de data 5 de febrer de 2024.

  Publicada llista definitiva al BOPB de data 29 de febrer de 2024.

  Termini al·legacions : 14 de març de 2024.

  Prova pràctica : 4 d'abril de 2024 a les 9 hores al saló de plens de l'Ajuntament de Montgat.

  Resultat prova pràctica : convocatòria deserta

 • Convocatòria d'una plaça d'educadora social

  Finalitzat concurs-oposició.

  Acta de resultats publicada en data 16/06/2023.

Darrera actualització: 26.10.2022 | 12:23
Darrera actualització: 26.10.2022 | 12:23