Escrit del mes de maig de 2024

Casal d'estiu públic per a tothom

Els casals d'estiu són un espai bàsic de socialització, de lleure, d'aprenentatge i de gaudi. No obstant això, encara són molts els infants i adolescents que no participen en casals d'estiu per diverses raons: perquè no poden assumir el cost, perquè l'oferta és insuficient o poc diversificada, perquè hi ha famílies que no ho troben necessari, etc. I això té com a conseqüència l'increment de desigualtats.

A Montgat tenim un casal d'estiu públic gestionat de forma privada. Des d'En Comú Podem, com a organització d'esquerres que som, entenem que per garantir una bona gestió i alhora un control democràtic dels nostres serveis no n'hi ha prou que siguin de titularitat pública, sinó que cal també que siguin gestionats de manera pública. I és que, des d'una visió d'esquerres, els serveis d'interès general no poden ser gestionats amb els paràmetres estrictament empresarials, i així ho hem manifestat respecte d'aquest i d'altres serveis que es presten al municipi.

El casal d'estiu té un problema d'oferta pública. Les places que ofereix el casal no cobreixen les necessitats de demanda del nostre municipi: aquest estiu més de 150 nens i nenes es podrien quedar sense plaça.

La falta d'oferta pública del casal d'estiu és un tema recurrent dels últims anys al nostre municipi, que nosaltres des del nostre espai polític ja vam fer palès en els consells escolars del mandat anterior.

També va ser una de les propostes de pressupostos de 2024 del nostre grup dotar amb més places el casal d'estiu, proposta que va ser rebutjada per l'actual equip de govern (PSC, SOM, JUNTS). I el que més sorprèn és la justificació de l'equip de govern: no volen ampliar places per no repercutir en els negocis d'empreses que operen al nostre municipi oferint places privades de casals d'estiu.

Cal recordar que, des de la política, estem representant als ciutadans des d'un vessant públic i no des d'un vessant privat, no som representants de cap empresa del municipi, som representats de la ciutadania i, per tant, de l'interès públic.

Per aquest motiu, des d'En Comú Podem entenem que l'ajuntament ha de garantir una oferta pública del casal d'estiu que pugui cobrir la demanda del nostre municipi.

A més, hem de garantir també que cap nen o nena que pateixi vulnerabilitat es pugui quedar sense una plaça. En aquest sentit, a l'últim ple del mes d'abril es va modificar la forma per poder optar a la tarifació social, substituint unitat familiar per unitat de convivència. Això està bé per aflorar la realitat de les unitats familiars, però pot haver-hi altra casuística de parelles amb fills que comparteixen pis amb persones que no són de la unitat familiar i que, per tant, abans no computaven a l'hora d'accedir a la tarifació social i que amb aquesta modificació a la unitat de convivència sí que computaran. Considerem que quan es fan modificacions per optar a la tarifació social, s'ha de mirar la part amb menys recursos.

Des d'En Comú Podem continuarem insistint perquè s'ampliï l'oferta pública del casal d'estiu, mirant únicament l'interès públic.

Darrera actualització: 16.05.2024 | 09:09
Darrera actualització: 16.05.2024 | 09:09