Activitats esportives dirigides per a adults

El servei d'esports organitza anualment activitats esportives per a adults.

Tonificació. Sessions que tenen com a objectiu principal el treball de musculació localitzat. Treball dirigit a la millora de la força, la resistència aeròbica i la flexibilitat.

Zumba i step. Sessions que tenen com a objectiu la millora de la resistència aeròbica. Es treballa sempre amb base musical i, de manera progressiva, s'aprenen coreografies. La base musical pot variar: música llatina, dance, hip-hop.

TBC. El Total Body Conditioning és un mètode integral d'entrament per a la millora de la condició física cardiovascular i muscular. Es treballa en forma de circuit alternant senzilles coreografies d'aeròbic o step amb exercicis de força.

Pilates. És un mètode de condicionament físic que busca l'allargament, la flexibilitat i la tonificació dels grans grups musculars sense oblidar la musculatura interna. Treballa el control corporal, la fluïdesa de moviment, prenent com a base una correcta respiració i la relaxació corporal activa.

Gimàstica edat d'or. Sessions dirigides a adults de més de 65 anys que vulguin mantenir-se en forma. Es treballa una mica de tot: força, resistència, flexibilitat, equilibri. Sempre adaptant les sessions a les característiques dels usuaris.

Les altes i baixes es poden fer directament a l'OAC o al portal de tràmits de manera telemàtica:

  • Altes cliqueu aquí per tramitar-les
  • Baixes cliqueu aquí per tramitar-les

Activitats del curs 2022-2023

 

Quin cost tenen les activitats dirigides?

Quota mensual: 30,63 euros (consulteu l'Ordenança 43 que regula els preus públics).

Altres bonificacions:

  • Jubilats o majors de 65 anys, amb una renda familiar superior a 15.935,52 €. Bonificació del 75% - quota mensual a pagar 7,66 euros
  • Persones amb disminució física, psíquica o sensorial que no puguin acollir-se als trams 1 o 2 de la tarifació social, és a dir, que tinguin una renda familiar superior a 29.903,28 euros, Bonificació del 50% de la quota.
Darrera actualització: 29.09.2022 | 13:51
Darrera actualització: 29.09.2022 | 13:51