Recursos humans

En el portal de transparència teniu disponible diferent informació relativa als recursos humans de l’Ajuntament de Montgat.

Podeu comprovar la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral  i funcionari segons categories clicant a l'enllaç i als documents adjunts:

Plantilla i retribucions

Oferta pública d'ocupació

Relació de contractes temporals i d'interinatge

Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Compatibilitats dels empleats públics

Darrera actualització: 04.03.2024 | 12:32
Darrera actualització: 04.03.2024 | 12:32