Declaració de béns i activitats

Dades econòmiques de l'alcalde

Legislatura 2023-2027:

Declaració corresponent al 2023 ( Resolució de l’Alcaldia núm. 1204-2023, de data 7 de juliol de 2023). 

Retribució bruta anual de 30.400€ distribuïda en 14 mensualitats per un import igual a cadascuna d’elles.

Consulteu aquí la Declaració de béns i activitats 2023 de data 8 de juny de 2023.

Legislatura 2019-2023:

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals (Declaració corresponent al 2019).

 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 09:18
Darrera actualització: 08.02.2024 | 09:18