Serveis socials d'atenció primària

El SAD és un conjunt organitzat i coordinat d'accions i prestacions que es realitzen a la llar de la persona usuària, per oferir una atenció integral i individualitzada a persones i unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià.

 Aquest conjunt de prestacions es realitzen mitjançant personal qualificat i supervisat, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de persones i/o unitats de convivència, proporcionant-los atencions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores en el seu entorn habitual.

El SAD és format per la cartera de serveis següents:

  1. Servei bàsic d'ajuda a domicili: és el conjunt d'actuacions que configuren el nivell mínim d'atenció a la persona que es presta al seu domicili. Aquestes actuacions tenen caràcter assistencial, preventiu i socioeducatiu per a persones i nuclis familiars, així com de suport a les persones cuidadores. El servei és contingut dins del pla d'atenció social individual i comprèn les actuacions següents: actuacions de caràcter personal, actuacions de caràcter domèstic i actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals.
  2. Servei de teleassistència: És un servei de suport personal i social que permet detectar situacions d'emergència, dona una resposta ràpida a aquestes situacions i garanteix la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Utilitza una connexió permanent entre la persona i una central d'alarmes, per atendre qualsevol tipus d'emergència. Aquest servei és indicat per a persones que es troben en una situació de risc social o de salut, i possibilita que continuïn vivint al seu domicili habitual.
  3. Serveis complementaris d'ajuda a domicili: àpats a domicili, destinat a assegurar que les persones amb manca d'autonomia personal, temporal o permanent, puguin rebre al domicili un àpat diari adequat a les seves necessitats alimentàries de cada persona.

Servei dirigit a persones grans o a persones que per motius de salut, invalidesa o aïllament requereixen una atenció continuada. És un mecanisme de suport que permet als seus beneficiaris comunicar-se amb l'exterior davant d'una situació d'emergència o necessitat, alhora que afavoreix que la persona se senti més segura i acompanyada.

Aquest servei es presta a través d'un aparell connectat al telèfon on la persona pot ser atesa les 24 hores del dia des d'una Central de Urgències.

Darrera actualització: 18.01.2024 | 20:55
Darrera actualització: 18.01.2024 | 20:55