Escrit del mes d'abril de 2024

Increments de salaris, sí. Així, no.

En el passat ple municipal del mes de març, l'equip de govern (PSC, SOM, JUNTS) va presentar la seva proposta per a l'increment de salaris dels representants polítics d'aquest consistori, argumentant que el salari actual de l'alcalde és el més baix de la mitjana, comparat amb municipis del nostre àmbit geogràfic i similar població.

I és cert, entenem que 30.400 euros anuals, és una quantitat insuficient per a un càrrec que demanda una dedicació i responsabilitat molt significativa.

Quant a comparar el salari proposat amb el d'altres municipis de similars característiques, volem fer l'apreciació que Montgat és el poble amb l'IBI (0,44%) més baix    de tots ells i amb diferència, per la qual cosa semblaria lògic que el salari també estigués en la franja més baixa d'aquesta comparativa. Veure quadre comparatiu            amb municipis del Maresme amb una població d'entre 10.000 i 20.000 habitants:

  

I aquesta dada, no menor, no ens impedeix reconèixer que el salari ha d'incrementar-se d'una forma significativa, però amb un parell de condicions amb les quals no hem estat capaços de convèncer a l'equip de govern i que ha aprovat la seva proposta sense el desitjat consens per a tot el mandat.

La nostra primera condició era aconseguir un acord de mandat (2024-2027) on proposàvem un salari una mica major que el proposat, però obtenint-lo en 2027 d'una forma escalonada i progressiva, considerant des d'avui els possibles increments de l'IPC com a afegit.

L'equip de govern ha preferit un increment de gairebé el 12% per a aquest mateix any i sense adquirir cap compromís per a anys següents (vegeu gràfic)

La nostra segona condició, i no menys important, era la de vincular aquests increments amb els increments salarials de la plantilla de l'ajuntament, que avui dia i després d'un rigorós estudi de gairebé dos anys, ha dictaminat que existeixen uns 90 llocs de treball que estan rebent una remuneració inferior a la de les seves competències.

Sabem que per llei, no es pot generalitzar la pujada a tots alhora, però la nostra exigència venia per dotar pressupostàriament aquests increments en els tres exercicis que resten d'aquest mandat, demostrant una inequívoca voluntat de fer-los efectius en el moment que la llei ho permetés.

Doncs bé, amb excuses que no tenen res a veure els salaris dels uns amb els altres i que pressupostar uns diners que potser no es poden arribar a gastar i passar-los a romanent (com tantes coses passen...) tampoc ens l'han acceptat.

Tampoc volem obviar l'augment que han proposat per als membres de l'oposició per assistència a ple que de 100 euros actuals ho han incrementat a 300 euros.

La nostra proposta era aconseguir aquesta mateixa xifra (situada també en la banda baixa dels pobles de la comparativa) però seguint la mateixa premissa que la sol·licitada per als sous de l'equip de govern, progressiva i vinculada fins a 2027.

I així queda la cosa! L'alcalde i els regidors s'apugen el sou enguany el que han cregut oportú, no adquireixen cap compromís de contenció per al futur i molt menys el de vincular-lo als salaris dels professionals que tenen reconegut un desajustament a la baixa en les seves nòmines, amb el consegüent desassossec que crea la incertesa de quan podran cobrar el que els correspon.

  Creiem que no és el camí…

Darrera actualització: 18.04.2024 | 19:27
Darrera actualització: 18.04.2024 | 19:27