Escrit del mes de febrer de 2024

El Departament d'Educació infradota de recursos a les escoles del poble

Ens veiem en la necessitat d'abordar una qüestió crítica que afecta profundament el nostre sistema educatiu local: l'infrafinançament des del Departament d'Educació cap a les nostres escoles. És imperatiu que ens adrecem a aquesta qüestió amb serietat i urgència, ja que els impactes d'aquesta falta de recursos són cada vegada més evidents i preocupants.

Un dels problemes més acusats és la falta de recursos destinats a la climatització de les nostres escoles. És inacceptable que els nostres alumnes i professors hagin de suportar temperatures extremes en les aules que interfereixen directament en el seu benestar i rendiment acadèmic. L'absència de climatització adequada no només afecta el confort, sinó que també posa en perill la salut dels membres de la comunitat educativa, especialment durant els mesos més calorosos de l'any, que cada cop són més.

A més, volem destacar la manca d'inversions en general. Les nostres escoles necessiten una actualització urgent en infraestructures, equips i materials educatius. És essencial que els nostres infants disposin de les millors eines possibles per a un aprenentatge efectiu i complet. Sense les inversions necessàries, estem posant en perill el futur dels nostres joves i minant les seves oportunitats de desenvolupament personal i professional.

Un altre aspecte crucial és la situació dels vetlladors. Aquests professionals són essencials per a la seguretat i el benestar dels nostres infants, però malauradament no tenim vetlladors suficients per cobrir les necessitats que tenim a les escoles. 

És hora que el Departament d'Educació prioritzi les necessitats de les nostres escoles a Montgat i destinï els recursos adequats per garantir una educació de qualitat per a tots els nostres estudiants. Com a representants del PSC, exigim accions concretes i immediates per abordar aquesta situació d'infrafinançament i garantir un futur prometedor per a la nostra joventut i per al conjunt de la nostra comunitat. Hem de posar els nostres infants i joves al centre de les nostres prioritats i assegurar que rebin l'atenció i el suport que es mereixen.

Per part de l'ajuntament estem assumint competències que no ens pertoquen, però és la única manera d'aportar solucions a problemes reals del nostre muncipi.

És el moment de demanar al Departament que assumeixi les seves responsabilitats i de treballar colze a colze per a un futur millor per a tothom a Montgat.

Darrera actualització: 15.02.2024 | 10:03
Darrera actualització: 15.02.2024 | 10:03