Resum inventari general de béns i patrimoni ajuntament

Podeu consultar els següents documents:

  • Inventari general de béns any 2023        
  • Inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Montgat desembre 2022
  • Inventari de vehicles municipals desembre 2022
  • Llibre A: béns, drets i obligacions de l'ens local.
  • Llibre B: els afectes al patrimoni públic de sòl.
  • Llibre C: els afectes al patrimoni historicoartístic

Podeu consultar l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament de Montgat en l’enllaç https://www.seu-e.cat/ca/web/montgat/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/patrimoni/informacio-relativa-a-la-gestio-del-patrimoni (exp. 1861/2019).

Aquest inventari va ser aprovat a la sessió del Ple de data 23 de Maig de 2019 (l’anterior actualització era del 1980).

Fins a la propera actualització d’inventari, l’Ajuntament de Montgat fa públic l’inventari de vehicles municipals actualitzat a desembre de 2023 que podeu consultar  a l'enllaç de la seu de transparència https://www.seu-e.cat/ca/web/montgat/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/patrimoni/inventari-de-vehicles-oficials

L’inventari de terrenys i equipaments municipals no ha variat des de l'any 2019.

 

 

 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 15:07
Darrera actualització: 08.02.2024 | 15:07