Escrit del mes de maig de 2024

L’1 de Maig a Montgat

Montgat ha experimentat diversos canvis econòmics i socials al llarg de la seva història. El procés d' industrialització a Montgat amb el conseqüent naixement de les classes treballadores reflecteix l'evolució del nostre poble des dels seus orígens fins a l'actualitat.

Històricament, Montgat ha estat vinculat a activitats econòmiques relacionades amb el mar i l'agricultura. La pesca i l'agricultura van ser les principals fonts de sustent per als seus habitants durant molts anys. No obstant això, a mesura que avançava el segle XIX, van començar a sorgir transformacions significatives en l'economia local amb la industrialització.

Durant el segle XX, la industrialització es va consolidar a Montgat, especialment amb l'arribada de fàbriques i empreses dedicades a diversos sectors com el tèxtil, la química i l'alimentària. Aquestes indústries van atreure una gran quantitat de treballadors i treballadores que amb el seu esforç van tenir un paper cabdal en el desenvolupament industrial de Montgat, contribuint al creixement econòmic del municipi.

La creixent indústria a Montgat va atreure treballadors d' arreu caracteritzats per la seva diversitat, que juntament amb treballadors montgatins van configurar un fort teixit social  i associatiu en la lluita pels seus drets socials i laborals. 

A mesura que avançava el segle XX i entràvem al XXI, Montgat va experimentar canvis significatius en la seva estructura econòmica. La deslocalització d'indústries, la globalització i els avenços tecnològics van tenir un impacte considerable en el teixit industrial del municipi. Moltes fàbriques van tancar o van reduir la seva activitat, la qual cosa va provocar una disminució en el nombre d'ocupacions industrials disponibles.

Aquesta transformació econòmica va afectar directament la classe treballadora de Montgat, amb pèrdua d'ocupacions, reducció de salaris i condicions laborals menys favorables. Molts treballadors es van veure obligats a buscar ocupació en altres sectors o fins i tot fora del municipi, la qual cosa va generar una preocupació creixent a la nostra localitat.

Malgrat aquests desafiaments, Montgat ha buscat adaptar-se als canvis econòmics i socials, impulsant iniciatives per diversificar la seva economia i promoure el desenvolupament sostenible. S'han fomentat activitats relacionades amb el turisme, la cultura i el medi ambient, buscant noves oportunitats d'ocupació i creixement econòmic.

Els treballadors i treballadores de Montgat han estat una part fonamental de la història i el desenvolupament del municipi al llarg dels anys, experimentant  canvis significatius que han influït en la vida dels seus habitants i en la configuració de la seva identitat econòmica i social. Adaptar-se a aquests canvis ha estat un desafiament constant, però també una oportunitat per innovar i buscar un futur pròsper per a Montgat. Un Montgat millor per tothom.

Des de Som de Montgat sempre treballarem per millorar l´índex de ocupació, fomentant un treball digne i de qualitat a Montgat.

Avui, per celebrar el dia 1 maig , des de Som de Montgat  donen les gràcies a tots aquells homes i dones de Montgat que amb el seu esforç i constància van aixecar un Montgat millor per tothom.

A Som de Montgat continuarem treballant per a tothom cada dia.

Visca l’1 de Maig!

Darrera actualització: 01.05.2024 | 22:18
Darrera actualització: 01.05.2024 | 22:18