Consell dels Infants i Adolescents de Montgat

El Consell d'Infants i Adolescents és un òrgan de participació que permet als infants i joves col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora del seu municipi a través de l'expressió d'idees, reflexions, opinions i propostes amb voluntat transformadora. A Montgat, el Consell dels Infants i Adolescents està format per infants escollits democràticament a les aules del cicle superior de primària de les escoles públiques de Montgat i al primer cicle d'ESO de l'Institut Thalassa. 

Els objectius d'aquest òrgan de participació són:

 • Fer propostes que ajudin a la millora global del municipi, especialment en els temes que incideixen en la vida dels infants.
 • Millorar el poble i els seus espais.
 • Poder aportar el punt de vista dels infants i adolescents.
 • Donar importància a la figura dels infants i adolescents com a subjectes actius de la vila.
 • Donar suport a solucionar tots els problemes mediambientals que hi ha a Montgat
 • Ajudar els habitants de Montgat i els nens i nenes dels esplais infantils i les entitats educatives.
 • Formar noves amistats entre els diferents participants del Consell.
 • Intentar donar resposta a les coses que proposem.
 • Fer bones propostes i que es facin realitat totes les possibles.
 • Específicament, el Consell d'Infants i Adolescents de Montgat tindrà els objectius següents:
  • Fomentar la participació dels infants i adolescents en els afers públics del municipi
  • Fer una ciutat també a la mida dels infants
  • Detectar els interessos i inquietuds dels infants del municipi
  • Promocionar els drets de la infància
  • Fomentar que els infants coneguin la ciutat, participin en la seva construcció i hi gaudeixin
  • Apostar per l'amplitud en els àmbits de treball del Consell: no restringir l'àrea de treball en temes d'espai públic, sinó buscar altres temes de la ciutat: convivència, esport, entre d'altres.
  • Apostar per la cohesió social i el sentiment de pertinença al municipi
  • Promoure que els infants i adolescents coneguin millor el funcionament de l'Ajuntament i dels seus òrgans de govern

Composició

 • 1-2 representants per a cada aula de 5è i 6è de primària de les escoles de Montgat: El Consell compta amb 2 representants de cada aula de l'Escola Marina (amb dues línies de 5è i dues línies de 6è) i dos l'Escola Salvador Espriu (amb dues línies de 5è i dues de 6è). Un total de 16 infants.
 • 1-2 representats de cada entitat implicada al Consell. El primer Consell té dos representants de l'Esplai Timó (1 de 5è i 1 de 6è): Un total de 2 infants
 • 2 representants de l'Espai Jove de Montgat. Preferentment de 12 o 13 anys d'edat que representin el conjunt d'usuaris/es de l'equipament juvenil. Un total de 2 infants.
 • 3 o 4 representants dels alumnes de 1r. d'ESO dels centres educatius públics de secundària. A escollir entre el conjunt d'alumnes de l'Institut Thalassa. Un total de 4 infants.
 • 3 o 4 representants dels alumnes de 2n d'ESO dels centres educatius públics de secundària. A escollir entre el conjunt d'alumnes de l'Institut Thalassa. Un total de 4 infants.
 • Formaran part del Consell d'infants i Adolescents, juntament amb els representats de les entitats i centres anteriorment esmentats:
  • L'alcalde o persones en qui delegui que ostentés la presidència.
  • La regidora d'ensenyament.
  • El tècnic municipal vinculat a l'àmbit d'Ensenyament

El seu funcionament està regulat pel Reglament de funcionament del Consell d'Infants i Adolescents de Montgat que podeu consultar íntegrament aquí

Per saber-ne més cliqueu aquí

Darrera actualització: 29.09.2023 | 12:30
Darrera actualització: 29.09.2023 | 12:30