Inventari

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 27 d’abril de 2023, va aprovar la rectificació i actualització de l’inventari de bens i drets a data 31.12.2022. (exp. 1567-2658/2023).

Als documents adjunts es pot consultar el informe de l'inventari municipal actualitzat i el Certificat de l'acord aprovat a la sessió plenària.

Darrera actualització: 09.02.2024 | 09:40