Consolidació i creixement

Donem suport a les noves empreses creades per tal de reduir les probabilitats de fracàs de les mateixes i ajudar-les a aconseguir majors nivells de competitivitat. Hi poden accedir totes aquelles empreses de menys de tres anys de vida que hagin rebut el suport d'alguna entitat col·laboradora de la Xarxa Inicia per a la realització del seu pla d'empresa.

Fem reunions de treball periòdiques amb els responsables de les noves empreses, en les que s'analitza i es valora la marxa de la nova empresa respecte el pla inicial i es realitzen els plans d'acció pertinents. Aquestes reunions es realitzen amb major freqüència durant el primer any i amb menor durant el segon i el tercer per tractar temes com:

  • L'estratègia general d'empresa
  • El pla economicofinancer
  • El pla comercial i tècniques de venda (màrqueting)
  • L'organització i els recursos humans
  • Les relacions societàries

A partir d'aquí podem derivar-vos a alguns serveis complementaris com:

  • Prestació d'alguna assistència tècnica en alguna matèria específica
  • Participació en alguna acció formativa
  • Acompanyament en alguna gestió delicada
  • Posada en contacte (de forma ajustada) amb alguna entitat, organisme o institució concrets, programes o serveis de l'administració pública.
Darrera actualització: 17.01.2022 | 10:15
Darrera actualització: 17.01.2022 | 10:15