Processos participatius

Al portal de Transparència de l'Ajuntament de Montgat podreu trobar els diferents processos participatius que estan en curs o que estan programats.

Després de l'excepcionalitat motivada per la pandèmia l'Ajuntament de Montgat inicia un nou projecte de pressupost  participatius que s'iniciarà aquest mes d'abril de 2022.

Cliqueu aquí per consultar els processos participatius

Durant l'any 2021 l'Ajuntament ha mantingut l'agenda participativa a través de la convocatòria de:

  • Audiències públiques:

          Dia 26 de març de 2021 (presentació pressupost municipal i subvencions per al 2021) consulteu vídeo de la sessió aquí

          Dia 19 de novembre de 2021 (liquidació exercici 2020, presentació del pressupost 2022, i ordenances fiscals 2022), consulteu vídeo de la sessió aquí

          Dia 13 de desembre de 2021 (presentació pla d'acció municipal 2021-2023), consulteu vídeo de la sessió aquí

  • Consells de la Vila: Durant l'any 2021 s'han celebrat dues sessions del consell de la Vila, concretament els dies 14 de juliol de 2021 i 17 de novembre de 2021.

 

  • Consells d'Infants i Adolescents: Durant l'any 2021 s'han celebrat les següents sessions:  20 de gener, 16 de febrer, 18 de març, 21 d'abril, 19 de maig, 21 de juny, 2 de novembre, i 21 de desembre; en format telemàtic o presencial en funció de l'evolució de la pandèmia.

 

  • Consells Escolars Municipals: Durant l'any 2021 s'han convocat quatre consells escolars municipals en les dates següents: 22 de febrer, 18 de maig, 18 de juny, i 20 d'octubre.
Darrera actualització: 22.03.2022 | 12:42