Escrit del mes de març de 2024

L'Ajuntament de Montgat, un referent en transparència

L'Ajuntament de Montgat ha assolit un èxit notable en obtenir per quarta vegada consecutiva el prestigiós segell Infoparticipa, amb un 96,15% de compliment dels indicadors de transparència de la UAB. Aquesta fita significa que, dels 52 indicadors establerts per la guia Infoparticipa, Montgat compleix amb 50 d'ells, reflectint un excepcional rendiment durant l'any 2023.

La importància d'aquest reconeixement no pot subestimar-se. La transparència i la comunicació són fonamentals per a reforçar la confiança entre els ciutadans i les seves institucions locals. L'accés a la informació pública i la possibilitat de participar en els assumptes que afecten la comunitat són drets bàsics en una democràcia moderna, i Montgat està demostrant un compromís exemplar en aquest aspecte.

L'Ajuntament de Montgat destaca per la seva continuada millora i el seu ferm compromís amb la transparència i la comunicació efectiva.

Darrere d'aquest èxit es troba l’incansable treball de l'equip de la Regidoria de Comunicació del consistori, liderat per la Tècnica responsable. Gràcies a la seva dedicació i determinació, totes les persones treballadores de l'Ajuntament que estaven implicades s'han alineat per assolir aquest objectiu comú. Aquest és un clar exemple de com el lideratge i la direcció adequats poden motivar i comprometre tot un equip en la consecució de metes ambicioses.

La voluntat política de l'equip de govern és clara: aspirem a convertir Montgat en un exemple de bon govern en matèria de comunicació, transparència i participació ciutadana, on els ciutadans se sentin informats, involucrats i part activa de la vida municipal.

Darrera actualització: 14.03.2024 | 11:52
Darrera actualització: 14.03.2024 | 11:52