Informació de la contractació pública

Registre de licitadors

En aquest apartat hi trobaràs referenciades les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

Registre d'empreses classificades

Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica, financera, tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Criteris interpretatius de contractació

En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l'anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

Consultes més freqüents sobre contractació

Quines són les consultes més freqüents en matèria de contractació? Consulta aquí les preguntes i respostes més habituals sobre aquest tema.

Font:  Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (Generalitat de Catalunya)

Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

En aquest apartat hi trobaràs publicades les resolucions dels recursos especials, les resolucions de les qüestions de nul·litat i les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes, si n'hi ha.

Darrera actualització: 17.01.2022 | 12:14
Darrera actualització: 17.01.2022 | 12:14