Informació sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals

Informació sobre estabilitat pressupostària i regles fiscals 2015 a 2019.

  1. Drets Reconeguts (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
  2. Obligacions Reconegudes (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
  3. Resultat Pressupostari de l'Exercici (Operacions no Financeres; Capítols 1-7)
  4. Ajustos SEC (Sistema Europeu armonitzat de Comptes Nacionals i Regionals)
  5. Resultat pressupostari ajustat: Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finançament
  6. Increment controlat de la despesa: Compleix la Regla quan l'increment de la despesa respecte l'any anterior < creixement del PIB
  7. Prèstecs d'Administracions Públiques (Diputació, Àrea Metropolitana de Barcelona)
  8. Altres operacions de crèdit (Banc de Sabadell)
  9. Total Deute Viu

La informació del 2020 no està disponible perquè s'està executant el tancament comptable, tan punt estigui aprovat es publicarà.

Podeu consultar els informes d'Estabilitat pressupostària i regles fiscals de l'any 2018 i el 2019 als documents adjunts.

Informació seu electrònica, cliqueu aquí 

Darrera actualització: 18.01.2023 | 12:09
Darrera actualització: 18.01.2023 | 12:09