Consum

L'OMIC és un servei que l'Ajuntament de Montgat  posa a disposició dels veïns i veïnes de Montgat amb l'objectiu d'informar, orientar i ajudar els consumidors/es i usuaris/àries per a l'adequat exercici dels seus drets. Per accedir al servei és necessari que una de les parts sigui consumidora o usuària destinatària final d'un producte o servei i l'altra part sigui empresària. No tenim competències en conflictes entre particulars ni entre empreses. Es pot accedir de forma personal, per telèfon, per correu electrònic o a través del fax de manera gratuïta.

L'objectiu principal és l'atenció oberta, amb cita prèvia o sense (amb cita prèvia en totes aquelles que necessitin gestionar informació molt específica); per informar i orientar el consumidor/a i usuari/ària de béns i serveis, respectant el seu anonimat, i donar-li la informació adequada per promoure la seva autodefensa.

Tanmateix, recollim les pretensions dels consumidors/es, amb identificació de la problemàtica, i la classifiquem en els diversos tipus d'expedients que poden ser de reclamació, de denúncia i de queixa. Valorada la solució que considerem més adequada, iniciem els tràmits corresponents.

Les funcions de l'OMIC són:

  • Informació, ajuda i orientació als/les consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets.
  • Indicació de les adreces i principals funcions d'altres centres, públics i privats, d'interès per al consumidor i usuari.
  • Recepció de denúncies, reclamacions i queixes dels/les consumidors o usuaris i remissió a les entitats o organismes corresponents.
  • Mediació en els conflictes que puguin tenir els/les consumidors i usuaris de la nostre poble  vers qualsevol empresa del territori .
  • Remissió al Centre Europeu del Consumidor de les reclamacions que puguin tenir els/les consumidors i usuaris de la nostra ciutat vers qualsevol empresa dins l'àmbit de la Comunitat Europea. A traves de l'Agència Catalana del consum.
  • Formació i educació en temes de consum per a col·lectius específics.
  • Col·laboració amb el sistema arbitral de consum.
  • Elaboració i/o difusió de material informatiu d'interès per als consumidors i usuaris.
  • Projectes i activitats elaborades per a centres educatius.

Ubicació:

Edifici: Centre Cívic les Mallorquines. c/ Pare Claret, s/n. 08390 Montgat (Barcelona)

Telèfon: 93 469 07 37 - Fax: 93 469 40 50

Correu: consummontgat@montgat.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Responsable política: Mercè Marín Planas

Responsable tècnica: Rosa Gil

Darrera actualització: 28.01.2022 | 08:00
Darrera actualització: 28.01.2022 | 08:00