Consum

L'OMIC és un servei que l'Ajuntament de Montgat  posa a disposició dels veïns i veïnes de Montgat amb l'objectiu d'informar, orientar i ajudar a les persones consumidores i usuàries per a l'adequat exercici dels seus drets. Per accedir al servei és necessari que una de les parts sigui consumidora o usuària destinatària final d'un producte o servei i l'altra part sigui empresària (no tenim competències en conflictes entre particulars ni entre empreses). Es pot accedir de forma personal, per telèfon, per correu electrònic o mitjançant una instància.

L'objectiu principal és l'atenció a les persones usuàries i consumidores de béns i serveis (que sempre serà amb cita prèvia) per donar-les-hi la informació adequada per promoure la seva autodefensa, respectant sempre el seu anonimat

Tanmateix, recollim les pretensions de les persones consumidores amb identificació de la problemàtica i la classifiquem en els diversos tipus d'expedients que poden ser de reclamació, de denúncia i de queixa. Un cop valorada la solució que considerem més adequada, iniciem els tràmits corresponents.

Les funcions de l'OMIC són:

  • Informació, ajuda i orientació a les persones consumidores i usuàries per a l'adequat exercici dels seus drets.
  • Indicació de les adreces i principals funcions d'altres centres, públics i privats, d'interès per a les persones consumidores i usuàries.
  • Recepció de denúncies, reclamacions i queixes de les persones consumidores i usuàries i remissió a les entitats o organismes corresponents.
  • Mediació en els conflictes que puguin tenir les persones consumidores i usuàries del nostre municipi vers qualsevol empresa del territori .
  • Remissió al Centre Europeu del Consumidor de les reclamacions que puguin tenir els/les consumidors i usuaris de la nostra ciutat vers qualsevol empresa dins l'àmbit de la Comunitat Europea. A través de l'Agència Catalana del Consum.
  • Formació i educació en temes de Consum per a col·lectius específics.
  • Col·laboració amb el sistema arbitral de Consum.
  • Elaboració i/o difusió de material informatiu d'interès per a les persones consumidores i usuàries.
  • Projectes i activitats elaborades per a centres educatius.

Ubicació:

Edifici: Centre Cívic les Mallorquines. c/ Pare Claret, s/n. 08390 Montgat (Barcelona)

Telèfon: 93 469 07 37

Correu: consummontgat@montgat.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Responsable política: Oriol Villà Parera

Responsable tècnica: Rosa Gil

Darrera actualització: 19.09.2023 | 11:28
Darrera actualització: 19.09.2023 | 11:28