Consistori. Cartipàs 2023-2027

Aquí hi podeu trobar la informació relativa a les dades dels regidors i regidores de l'Ajuntament escollits el passat 28 de maig i el cartipàs municipal 2023-2027. Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament en les eleccions del passat 28 de maig de 2023 per a representar la ciutadania al Consistori de Montgat i el partit al qual pertanyen.

Aquí hi trobareu els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de la Corporació, així com les seves dades de contacte i les seves retribucions aprovades per Resolució de l’Alcaldia núm. 1204-2023, de data 7 de juliol de 2023.

En el cas dels alts càrrecs, també  hi trobareu les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos. 

Accedir a la informació dels components del consistori municipal 

Regidors i regidores de l'equip de govern 2023-2027 (coalició de govern dels grups municipals del PSC, SOM de Montgat i Junts per Montgat).

Sr. Andreu Absil Solà (PSC)

Alcalde de Montgat

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 30.400€ (dedicació exclusiva)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Facebook
a/e: absilsa@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

 

Sr. Raül Abad Navarrete (SOM)

1r. Tinent d'Alcalde i Regidor-Delegat de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transport, OAC, Administració electrònica i arxiu municipal

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.080€ (dedicació parcial del 68,3%, per un total de 25’6 hores setmanals)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials:  Twitter  Facebook
a/e: abadnr@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

Sra. Mercè Marín Planas (JUNTS)

2a. Tinent d'Alcalde i Regidora-Delegada d'Ordenació i Gestió del Territori i del Patrimoni, Habitatge, Cultura i Festes 

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 24.049€ (dedicació parcial al 81,8%, 30’61 hores setmanals)
Agenda | Telèfon: 934690648     

Xarxes socials: Instagram
a/e: marinpmr@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

Sra. Tània González Margalef (PSC)

Regidora-Delegada d'Esports, Sostenibilitat, Medi Ambient i Salubritat

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.080€ (dedicació parcial del 68,3%, per un total de 25’6 hores setmanals)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Instagram  Twitter 
a/e: gonzalezmt@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sra. Marian Sotos Gómez (SOM)

Regidora-Delegada de Recursos Humans, Acció Social, Família, Gent Gran i Igualtat

Retribució bruta anual en 14 mensualitats:  24.049€ (dedicació parcial al 81,8%, per un total de 30’61 hores setmanals)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials:
a/e: sotosgm@montgat.cat 
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sra. Àfrica Roigé Comas (JUNTS)

Regidora Delegada de Comunicació i Transparència, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.080€ (dedicació parcial del 68,3%, per un total de 25’6 hores setmanals)
Agenda| Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Instagram
a/e: roigeca@montgat.cat 
Declaració de béns i activitats:

Currículum:

Sr. Carlos Benito Molinero (PSC)

Regidor-Delegat de Recursos Econòmics i de Noves Tecnologies i Innovació.

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 24.049€ (dedicació parcial al 81,8%, per un total de 30’61 hores setmanals)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Linkedin
a/e: benitomc@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Oriol Villà Parera (SOM)

Regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Consum, Foment de l'Ocupació i Salut Pública

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.080€ (dedicació parcial del 68,3%, per un total de 25’6 hores setmanals)
Agenda| Telèfon: 934690648
Xarxes socials:
a/e: villapo@montgat.cat

Declaració de béns i activitats

Currículum
 

 

Sr. Francesc Xavier García Arrocha (JUNTS)

Regidor-Delegat de Manteniment de la Via Pública, Parcs i Jardins

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.080€ (dedicació parcial del 68,3%, per un total de 25’6 hores setmanals)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials: Facebook
a/e: garciaafr@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sra. Marta Zorrilla Ferrer (PSC)

Regidora-Delegada d'Educació i Joventut

Retribució bruta anual en 14 mensualitats: 20.080€ (dedicació parcial del 68,3%, per un total de 25’6 hores setmanals)
Agenda | Telèfon: 934690648
Xarxes socials:
a/e: zorrillafm@montgat.cat

Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Regidores i regidors a l'oposició

Sra. Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM)

 

Regidora

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple (100 €) i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials: Twitter Facebook
a/e funtanevrs@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. David Sànchez Boutin (ERC-AM)

Regidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials: Facebook
a/e: sanchezbdv@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu

Sra. Alba Hernàndez Lacoma (ERC-AM)

Regidora

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100€ i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: hernandezlal@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Jordi Ratera i Sarrà (ERC-AM)

Regidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: raterasj@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

 

Sr. Daniel Fuentes Fuentes (MECP-ECG)

Regidor 

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: fuentesfd@montgat.cat
Declaració de béns i activitats
Currículum

Portaveu de Montgat en Comú Podem

Sr. Pedro Pérez Azor (MECP-ECG)

Regidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials:
a/e: perezapd@montgat.cat

Declaració de béns i drets

Currículum

 

Sr. Paco Castells Guitart (Liberals Montgat-Valents)

Regidor

Retribució: Indemnització per assistència efectiva Ple 100 € i Comissió informativa 50 €
Xarxes socials: Facebook  Instagram Twitter YouTube
a/e: castellsgf@montgat.cat
 

Declaració de béns i drets

Currículum

 

Darrera actualització: 13.02.2024 | 11:01
Darrera actualització: 13.02.2024 | 11:01