Dret d’accés a la informació pública

 

  • Què és el dret d’accés a la informació pública? És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Qui el pot exercir? Qualsevol persona més gran de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.
  • Quina informació publica puc demanar? Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.
  • He de motivar la meva sol·licitud? No caldrà cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a aquesta informació

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

Accedir al tràmit d'accés a la informació pública

Darrera actualització: 20.01.2023 | 10:00
Darrera actualització: 20.01.2023 | 10:00