Dret d’accés a la informació pública

 

  • Què és el dret d’accés a la informació pública? És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Qui el pot exercir? Qualsevol persona més gran de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.
  • Quina informació publica puc demanar? Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.
  • He de motivar la meva sol·licitud? No caldrà cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a aquesta informació.
En aquest espai podeu consultar les sol·licituds d’accés a la informació pública per part de la ciutadania tramitades durant l’any 2022.
 Es tracta de 13 sol·licituds, totes resoltes favorablement, agrupades per tipologia d’acord al resum mostrat a continuació:
 
 
Podeu accedir a la relació de sol·licituds, resolucions i comunicacions a l’arxiu adjunt, on s’inclouen també les sol·licituds realitzades en nom de grups municipals.
 

Voleu tramitar una sol·licitud? Podeu fer-ho aquí. El tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens. 

Informació a la seu electrònica cliqueu aquí  

Darrera actualització: 07.02.2023 | 13:56
Darrera actualització: 07.02.2023 | 13:56