Processos selectius en curs

 • Convocatòria d'una plaça de sergent (OPO2020) - promoció interna -

  Publicades les bases al BOPB en data 14 de setembre de 2023.

  Publicades les bases al DOGC en data 22 de setembre de 2023.

  Termini de presentació de sol·licituds : 23 d'octubre de 2023.

 • Convocatòria d'una plaça de tresorer/a municipal interí/na

  Bases publicades al BOPB de data 27 de novembre de 2023.

  Bases publicades al DOGC de data 1 de desembre de 2023.

  Termini de presentació d'instàncies : 5 de gener de 2024.

 • Convocatòria d'una plaça de tècnic/a superior economista (OPO2022)

  Bases publicades al BOPB en data 6 d'octubre de 2023.

  Bases publicades al DOGC en data 18 d'octubre de 2023.

  Bases publicades al BOE en data 30 d'octubre de 2023.

  Termini de presentació de sol·licituds : 28 de novembre de 2023.

  Publicada llista provisional de persones admeses i excloses en BOPB de data 18 de gener de 2024.

  Proves teòriques: es realitzaran el dia 27 de febrer de 2024 a les 9.30h a la biblioteca Tirant lo Blanc.

 • Convocatòria d'una plaça de cap de la Brigada municipal pel sistema de concurs

  Bases publicades al BOPB de data 29 de novembre de 2023.

  Bases publicades al DOGC de data 4 de desembre de 2023.

  Termini de presentació d'instància : 29 de desembre de 2023.

  Publicada acta de resultat de fase de concurs en data 19 de febrer de 2024.

 • Convocatòria d'una plaça de tècnic auxiliar de manteniment (OPO2020)

  Bases publicades al BOPB en data 6 d'octubre de 2023.

  Bases publicades al DOGC en data 18 d'octubre de 2023.

  Termini de presentació de sol·licituds : 16 de novembre de 2023.

  Publicada llista provisional de persones admeses i excloses en BOPB de data 18 de gener de 2024.

  Publicada llista definitiva de persones admeses i excloses a l'e-tauler d'edictes en data 12 de febrer de 2024.

  Convocada prova de català pel dia 14 de febrer de 2024 a les 10h a l'Ajuntament de Montgat.

  Publicada acta resultat català i assenyalament de les properes proves:

  - Proves teòriques : 26 de febrer de 2024 a les 9 hores a l'Ajuntament de Montgat

  - Prova pràctica : 4 de març de 2024 a les 9 hores a l'Ajuntament de Montgat

 • Convocatòria d'una plaça d'agent OAC pel sistema de concurs

  Bases publicades al BOPB de data 29 de novembre de 2023.

  Bases publicades al DOGC de data 4 de desembre de 2023.

  Termini de presentació d'instàncies : 29 de desembre de 2023.

  Publicada acta de resultats de la fase de concurs.

Darrera actualització: 08.02.2024 | 14:47
Darrera actualització: 08.02.2024 | 14:47