Intervenció en les sessions públiques del Ple municipal

La ciutadania pot exercir el dret de sol·licitar la intervenció en el Ple en els supòsits següents:

a) Qualsevol persona o entitat sobre assumptes concrets d’interès general no inclosos en l’ordre del dia.

b) Les associacions, entitats o altres formes d'acció col·lectiva constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de la ciutadania, sempre que hagin participat com a interessades en la tramitació administrativa prèvia en relació amb algun punt de l'ordre del dia, poden fer una exposició oral davant del Ple.

Com està regulada la participació?

El nombre màxim d’intervencions per sessió és de tres i la durada màxima és de tres minuts, quan es tracti d'associacions que hagin participat com a interessades en la tramitació administrativa, i de dos minut en la resta d'intervencions. En el supòsit que, per a una mateixa sessió, es presentessin més de tres sol·licituds per intervenir en el torn de precs i preguntes, s’aplicaran els següents criteris preferents de selecció:

Que provinguin de ciutadans diferents.

  • Que no hagin intervingut en la sessió plenària anterior.
  • L’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre d’entrada de l’Ajuntament
  • Es pot demanar un cop convocada la sessió plenària ordinària, abans de les 14 hores del dia anterior a la celebració del Ple.

Podeu sol·licitar-ho clicant aquí

Darrera actualització: 15.02.2023 | 11:30
Darrera actualització: 15.02.2023 | 11:30