Escrit del mes de gener de 2024

Un poble segur i accessible

Una de les nostres prioritats en aquesta nova legislatura és continuar treballant de valent per garantir un poble segur i accessible...Quines actuacions estem realitzant per aconseguir aquest propòsit?

Estem prioritzant la recollida de denúncies a la nostra OAC (Mesura 101 de nostra programa electoral, “Garantir una policia assistencial i preventiva les 24 hores. Potenciar la seva Oficina d’Atenció Ciutadana i ampliació horària (24/365).” Tot i el repunt de fets delictius detectat en el municipi des de maig fins al novembre 2023, hem intentat garantir que la ciutadania de Montgat pugui denunciar a la nostra OAC i no hagi hagut d’anar a ula Comissaria de Mossos d’esquadra més propera al municipi (ABP Premià de Mar). Mostra d’això és l’increment de la tasca de l'OAC, passant de 690 denúncies en el 2022 a 766 denúncies en el 2023, un increment del 11%.

Com es pot comprovar en la comparativa de denúncies recollides entre els anys 2022 i 2023, hi ha un augment de tramitació de denúncies, cal indicar que l’any 2021 es van tramitar moltes infraccions a conseqüència de la pandèmia sanitària (942), per tant es detecta un increment positiu en aquest aspecte.

Pel que fa a la pacificació de les vies del poble, a la nostra mesura 103 “Continuar pacificant les vies del poble, activant el nou pla de mobilitat urbana (PMU). (ja hem reduït un 25% l’accidentalitat al municipi).” Indicàvem seguir treballant en aquesta línia, de fet tenim previst encarregar un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona la redacció d’un nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que ens indiqui i resolgui actuacions pendents per tal de millorar la mobilitat urbana en tots els barris, per aquest 2024. I una dada significativa i que ens dona molta empenta per continuar treballant per implementar actuacions proposades per els tècnics de la regidoria de mobilitat i les aportacions d’estudis del Servei Català de Trànsit (Pla Local de Seguretat Viària), són el nombre d’accidents de trànsit en el municipi. Hem passat de 78 accidents de trànsit en el 2022 a 56 accidents en el 2023, una reducció del 28%.

Aquestes dades són el resultat, en gran mesura, de les actuacions de pacificació del trànsit que s’estan duent a terme, que si bé en algun cas inicialment són controvertides per a una part de la ciutadania demostren ser efectives i donen els seus fruits. Millorem en seguretat viària.

En general, la feina realitzada en aquestes àrees es pot considerar positiva i serveix com a referència i marca una línia a seguir per continuar millorant Montgat.

Continuarem treballant amb esforç per tal de garantir un millor servei de l'OAC de la Policia Local i de encara més reduir el nombre d’accidents i pacificació de les vies del poble. SOM segurs i accessibles.

Darrera actualització: 11.01.2024 | 09:38
Darrera actualització: 11.01.2024 | 09:38