Escrit del mes de desembre de 2023

Pressupostos 2024: sense projectes i sense idees

Valoració dels pressupostos que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Montgat.

No entrarem en aspectes tècnics que no ens corresponen i en els quals confiem plenament en que aquest pressupost compleix tota la normativa que precisa un pressupost municipal. Volem donar les gràcies a totes les treballadores que han intervingut en l’elaboració del pressupost.

Però sí entrarem en la part política que és la que com a càrrecs electes ens correspon.

L’equip de govern de l’Ajuntament ens presenta uns pressupostos continuistes, amb manca de projectes nous, que podria ser qualsevol pressupost anterior. No es preveu cap tipus d’acció o programa innovador i social que pugui afavorir a les persones que més ho necessiten.

És un pressupost on inclouen inversions importants, algunes d’elles ja incloses en d’altres pressupostos anteriors. ( Centre Cívic, pacificació NII, passeig marítim...) la qual cosa ens dona la imatge de poca operativitat en aquests anys anteriors.

Entenem que moltes de les inversions requereixen d’un temps de maduresa i de planificació donada pels timings marcats per l’administració, però que no ens venguin fum. Exigim a l’equip de govern que siguin curosos a l’hora d’incloure projectes que saben que no podran executar en l’any del pressupost.

El que sí ens sobte és que apareixen noves inversions i totes elles es sufragaran per PRÉSTEC. Ja no podran dir que l’Ajuntament de Montgat té deute zero. És evident que l’endeutament responsable és important per desenvolupar polítiques que beneficien a la millora de la qualitat de vida dels montgatins i montgatines.

Una altra de les partides amb un increment important és el capítol 1, on hi ha la despesa per incloure les valoracions realitzades per l’estudi de Recursos Humans on la plantilla ha de rebre el que li pertoca per les seves funcions i responsabilitats. Totalment d’acord amb Majúscules. Però bona part d’aquests treballadors quedaran fora de l’actualització del seu salari.

Segons tècnics municipals amb criteri fonamentat, aquest increment de sou no es pot realitzar de cop i cal fer ho segons adaptacions singulars. Això provoca que tan sols una part dels treballadors i treballadores optin a aquest increment salarial i s’efectuarà la resta en un termini indeterminat ( això és el que diu l’equip de Govern i esperem sigui així). Nosaltres demanem que aquesta situació de desnivell entre els treballadors i treballadores tingui el menor temps d’impàs i per tant tothom accedeixi a aquesta millora salarial el més aviat possible. Cal una calendarització el més clara, concisa i ràpida possible.

I per altra costat veiem que hi ha previst un increment salarial per part de l’equip de govern. Esperem que ens ho expliquin abans de realitzar-ho i ens convoquin per comentar-ho tal i com es van comprometre.

En un altre terme observem que en el pressupost no hi ha cap programa social de millora per als montgatins i montgatines i això ens fa pensar que no tenen intenció de buscar alternatives i projectes que impactin en la millora de vida de tots els montgatins i montgatines.

Ens van demanar propostes per incloure en aquest pressupost. I les vam fer: vam presentar 18 propostes.

1. Serveis Socials

- Organitzar un recurs de personal que pugui desenvolupar una campanya intensiva de formalització de sol·licituds d’Ingrés Mínim Vital i dels ajuts de fins a 100 euros per fill en aplicació de la Llei 19/2021 i dels ajuts al lloguer per a joves derivats del Decret 42/2022 i Renda garantida de ciutadania (RGC).

- Ampliar l'actual dotació pressupostària del contracte del SAD social amb l'objectiu de suprimir la llista d'espera.

No ens sembla suficient per garantir la més àmplia cobertura per a totes aquestes persones que precisen d’aquesta assistència.

2. Educació:

Donar el Servei de Patis Escolars Oberts gràcies al qual qualsevol persona relacionada o no amb l'activitat escolar podria gaudir de la instal·lació en horari no lectiu. Afectaria només la pista esportiva, seria d'aplicació al curs escolar 2023-2024 i funcionaria amb hores extres del personal de consergeria.

Estant d’acord amb la proposta. Algun dels partits que formen l’equip de govern la portaven al programa.

Doncs no es nota....

Estudi ampliació escola bressol o construcció d'una nova, i remunicipalització de l'escola bressol.

Destí : redacció del projecte

Objectiu: Que cada infant tingui l'opció d'anar a una escola bressol pública, recordar que aquest curs que comença 40 nens i nenes no han tingut plaça.

Sorprèn aquest comentari quan en un dels últims plens la regidora d’educació del moment va dir que havien fet un estudi a “ojímetro” i que no necessitaven més places.

Hem demanat la proposta d’ampliació de l’Escola Bressol Municipal de l’any 2009. (tota la documentació referent a aquest tema)

3. Casal d'estiu

Ampliació del casal d'estiu, per dotar amb més places vist que fa anys que hi ha molts nens i nenes que es queden sense plaça.

5. Creació d'un parc d'habitatge públic

Destí: Habilitar una partida pressupostària per poder optar al dret a tanteig i retracte per a la compra d'habitatges d'interès oferts a l'Ajuntament. 

6. Pla de manteniment d'escoles i equipaments esportius

Destí : Dotar les partides pressupostàries destinades a manteniment dels equipaments municipals per tal de donar compliment als plans de manteniment existents d'escoles i equipaments esportius.

7. Pla d’equipaments municipals.

Elaboració d’un estudi i un pla d’actuació a 10 anys vista, avaluant els actuals serveis i equipaments municipals i projectant les necessitats a 10 anys vista per tal de resoldre les mancances actuals, així com el creixement de població previst a Montgat.

8. Projecte de millora de l'espai públic a Can Ciurana

Destí: Redacció del projecte

Objectiu: Supressió de barreres arquitectòniques, soterrament del cablejat dels serveis d'electricitat i telefonia, reordenació de l'espai voreres, vials i zones d'aparcament i tot allò que resultat de l'estudi tècnic sigui necessari per a la millora de l'espai públic.

9. Fer l'estudi d'algun mecanisme o intervenció per millorar l'accessibilitat del barri de les Costes

10. Horts urbans de Can Casanovas

Millora i adequació dels camins interns garantint la seguretat i accessibilitat, instal·lació d'una zona de recollida de residus verds i instal·lació de compostadors, dotar de més serveis com ara un sistema de reg més eficient.

11. Camí enllaç parc bateries, amb polígon Pedreres

12. Estudi valoració de l'adequació del terreny per la nova escola NORAI

13. Partida per intervenció a la via pública en matèria d’accessibilitat

  • baranes Camí d'Alella
  • escala Thalassa- poliesportiu-biblioteca
  • adaptar el passos de vianants per persones amb mobilitat reduïda de tot el poble.

Ens fa especial il·lusió saber que aquesta partida ja està contemplada en el pressupost...

14. Prova Pilot Recuperació aigües pluvials als edificis municipals

15. Gestió forestal i Estudi biodiversitat bosc pla de Montgat (arbres invasors)

16. Implementar un programa, àpats amb companyia.

17. Ampliar l'oferta d'oci per a joves lúdica-cultural-esportiva.

18. Programa d'educació sexual i afectiva.

De moment només paraules i en la majora de propostes desconeixement o despreocupació.

Per tant, el nostre vot ha estat en contra, esperant que en propers pressupostos l equip de govern pugui recollir les nostres propostes que tan amablement ens van sol·licitar però que en definitiva no han incorporat.

Darrera actualització: 04.12.2023 | 13:04
Darrera actualització: 04.12.2023 | 13:04