PFI-PTT Baix Maresme

Adreçat a alumnes dels municipis de Montgat, Alella, Tiana i el Masnou, entre 16 i 21 anys que no hagin assolit el graduat en l'ESO.

Els Ajuntaments del Baix Maresme, Alella, Montgat, Tiana i el Masnou desenvolupen en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya un PFI-PTT de dos perfils professionals durant el curs 2023-2024..

Són programes adreçats a joves (d'entre 16 i 21 anys d'edat) que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.

Els PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d'incorporació al món laboral i, alhora, una via que facilita l'accés a cicles, com a altres ofertes formatives.

Continguts

El curs s'estructura en:

  • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals: operacions matemàtiques bàsiques, comunicació oral i escrita (català, castellà i anglès), TIC, entorn social i incorporació al món professional.
  • Mòduls de formació professional per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en empreses.
  • Accions de seguiment i orientació de l'alumnat.

Durada del curs: Els cursos tenen una durada de 1.000 hores de setembre a juny incloses les pràctiques a empresa.

Nombre d'alumnes per curs: entre 15 i 17 alumnes

Horari: de 9 a 15 h

Què s'obté en acabar el PFI-PTT?

Certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides:

  • Certificat acadèmic emès pel Departament d'Ensenyament
  • Permet sol·licitar el títol de Certificat de professionalitat del perfil (nivell 1) que emet l'administració laboral
  • Tenir el reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil

Tenir més possibilitats de superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Accedir als Centres de Formació d'Adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Oferta formativa 2023-2024

Preinscripció curs 2023-2024

Presentació de sol·licituds: Podeu consultar tot el calendari de preinscripció i matrícula clicant aquí

La documentació per fer la preinscripció (sol·licitud emplenada i la documentació complementària que es demani) s'haurà d'enviar per correu electrònic a a8960286@xtec.cat  

Més informació del procés de preinscripció, documentació que s'ha d`adjuntar, criteris i barems a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/

Per a més informació podeu adreçar-vos a la Regidoria d'Educació al telèfon 93 469 49 00 (polsar 3)

Persones destinatàries: Joves (d'entre 16 i 21 anys d'edat) dels municipis de Montgat, Tiana, Alella i el Masnou.

Més informació: educaciomontgat@montgat.cat

 

Darrera actualització: 13.04.2023 | 14:41
Darrera actualització: 13.04.2023 | 14:41