Consell dels Infants i Adolescents

Què és el Consell d'Infants i Adolescents de Montgat?

És un òrgan de participació format per nens i nenes de Montgat per a participar activament en la construcció, desenvolupament i millora de la vila a través de l'expressió d'idees, reflexions, opinions i propostes amb voluntat transformadora.   

Quins objectius té?

 • Fomentar la participació dels infants en els afers de Montgat.
 • Fer un poble també a la mida dels infants
 • Promocionar els drets de la infància
 • Fomentar que els infants coneguin Montgat, participin en la seva construcció, i hi gaudeixin
 • Potenciar la cohesió social i el sentiment de pertinença dels infants i les seves famílies a Montgat, fer que se'l sentin seu.
 • Conèixer, per part dels infants, més i millor el funcionament de l‘Ajuntament i d'altres institucions i espais del poble

Quins són els seus principis?

 • Universal. Accessible a tots els infants de Montgat, de tots els barris, i als escolaritzats al municipi i també a d'altres localitats.
 • Representatiu. Consellers/es són representants dels infants de l'espai en que els han escollit, i hi ha el compromís de treballar-hi els temes que es tracten al Consell d'Infants.
 • Educatiu. És un espai que educa en competències transversals lligades al desenvolupament de l'esperit crític i al debat, però també educa en el joc democràtic, en el rol de representant i el compromís amb allò públics.  
 • Que fomenta el respecte mutu, la responsabilitat, la diversitat de visions, la sostenibilitat ambiental i  la solidaritat. El Consell contribueixi a la creació de ponts entre infants, entitats, servies,... i a generar espais d'ajuda mútua.

Qui pot ser conseller/era?

 • Tots els infants de Montgat, que cursin 5è i 6è de primària, i alumnes de primer d'ESO, així com representants de l'Espai Jove i l'Esplai el TIMO del Gat de Montgat vagin o no a una escola del poble. 
 • Que vulguin ser Consellers/es infantils, és a dir, representar els seus companys i companyes, i també al conjunt d'infants de Montgat.
 • Han de tenir temps per a participar a les sessions del Consell d'Infants durant 1 hora i mitja, un dia al mes
 • És preferible que els candidats/tes no tinguin cap altre càrrec de representació a l'escola (com delegat/da), perquè més nens i nenes puguin viure l'experiència de representar a d'altres.

Com s'escolliran els consellers/eres?

A les escoles públiques de Montgat

A cada aula de 5è, 6è de primària i 1r. d'ESO s'escollirà dos Consellers/es: un nen i una nena.

 • També s'escolliran dos consellers/es suplents.
 • La fórmula d'elecció serà mixta, entre totes les candidatures un representant s'escollirà per votació secreta i l'altre per sorteig

Altres espais educatius del municipi

 • Segons el nombre candidats/tes es farà una votació, un sorteig o es decidirà per consens.
 • Es prioritzarà els infants del poble que no van a cap escola de Montgat.

Vídeo amb  les imatges del darrer Consell dels Infants i Adolescents del curs 2017-2018 https://youtu.be/v3qpDuqS

El Reglament municipal del Consell aprovat a maig de 2019 http://cido.diba.cat/normativa_local/8536760/reglament-del-consell-municipal-dinfants-i-adolescents-ajuntament-de-montgat

Durant el curs 2019-2020 els consellers i conselleres del Consell d'Infants i Adolescents de Montgat han treballat en una campanya per a sensibilitzar als veïns i veïnes de Montgat sobre la sostenibilitat i el reciclatge (la reducció de l'ús de plàstics, reutilitzar...) que va quedat aturada a causa de la COVID-19.

El curs 2020-2021 continuarem treballant amb els infants i adolescents per promoure iniciatives que permetin millorar la sostenibilitat i el reciclatge a Montgat.

El curs 2022-2023 hem treballat sobre la igualtat de gènere, s'ha creat un mural reinvindicatiu i s'han fet propostes i dinàmiques per parlar i meditar sobre el tema.

Darrera actualització: 29.09.2023 | 12:40
Darrera actualització: 29.09.2023 | 12:40