Pressupost municipal 2024

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 20 de novembre de 2023, va aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació, la plantilla del personal de l’Ajuntament de Montgat i les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2023.

Aquest va quedar definitivament aprovat en data 22/12/2023 i publicat en el BOP de la mateixa data. A la documentació adjunta podeu consultar tota la informació d’aprovació del pressupost 2024.

Podeu consultar la informació a la seu de transparència clicant aquí

Pressupost d'ingressos 2024

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost de despeses 2024

         

                 

Darrera actualització: 07.02.2024 | 14:09