Pressupost municipal 2023

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 27 d’octubre de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació, la plantilla del personal de l’Ajuntament de Montgat i les Bases d’execució del Pressupost per a l’any 2023.

A la documentació adjunta podeu consultar tota la informació d'aprovació del pressupost del 2023.

Accés al portal de transparència cliqueu aquí 

Darrera actualització: 29.01.2023 | 20:26