Pressupost municipal 2022

 

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 25 de novembre de 2021, va aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació, les Bases d'Execució, el Pla de subvencions, així com la Plantilla del Personal per a l'any 2022.

A la documentació adjunta podeu consultar tota la informació d'aprovació del pressupost del 2022.

Accés al portal de transparència cliqueu aquí 

Darrera actualització: 29.01.2022 | 21:44