Crònica sessió del Ple del 30 de juny

Dijous 30 de juny  es va celebrar la sessió ordinària del Ple, en destaquem la incorporació de personal funcionari a diferents serveis municipals i l’aprovació del règim de dedicació i les retribucions dels càrrecs electes així com la declaració de bé cultural d’interés  local a diversos elements patrimonials de Montgat.

La sessió va començar a les 19.30 h. a la Sala Pau Casals.

Durant la sessió es va assabentar als grups municipals de l’aprovació  de la determinació  dels membres de la corporació que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació parcial i el nou règim d’assignacions que es va concretar en tres dedicacions parcials al 81,8%, quatre dedicacions parcials del 68,3%, (25’6 hores setmanals) i 1 dedicació parcial del 52%, (19’5 hores setmanals).

Seguidament i en el torn d’informació d’incorporació de personal als diferents serveis municipals es va assabentar al Ple del nomenament de: dos agents de la policia local, funcionaris interins per màxima urgència per cobrir el servei de vigilància de platges durant l’estiu, del nomenament d’un Tècnic/a d’Administració General, en règim de personal funcionari interí, fins a la cobertura definitiva de la plaça vacant, i el nomenament d’una funcionària interina com a treballadora social, pel programa ApropAMB 2022, des del 20 de juny de 2022, i fins el 31 de desembre de 2022.

També es va informar de la incorporació a la plantilla de personal: d’una funcionària de carrera com a  Tècnic/a Mitjà de Gestió de Serveis Territorials, en període de pràctiques, una funcionària amb adscripció a Serveis Econòmics, en període de pràctiques, a jornada complerta i com a funcionari interí per raons de màxima urgència un auxiliar d’informàtica per donar reforç al departament d’informàtica (del 22 juny a l’11 de juliol de 2022).

A la sessió plenària es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipal les dates de festa local de Montgat del 2023, que seran els dies 24 d’abril i 5 de juny

Tots els membres del Plenari també van recolzar l’aprovació  del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Montgat per a l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal.

Finalment, a la sessió del Ple es va aprovar per unanimitat la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), per garantir-ne la seva protecció i preservació en el futur,  béns immobles de Montgat com els nius de metralladores i plataforma per projector , el búnquer de la platja de Montsolís, el  búnquer o casamata de la Riera d’en Font, i les bateries del Parc de les Bateries.

Ja a la  part de control, es va aprovar amb els vots a favor dels grups d’ERC, Junts per Montgat, Montgat en Comú Podem i Montgat Guanya més Iniciativa la Moció presentada pels grups municipals D’ERC-AM, MONTGAT EN COMÚ PODEM i MONTGAT GUANYA MÉS INICIATIVA, per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català.

A la sessió del Ple, no es va aprovar la Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM, per assignar el nom de plaça 1 d’octubre a la plaça de nova creació ubicada a les Mallorquines, en els terrenys de l’antiga Farggi. Sotmesa a debat i votació no va prosperar amb els vots en contra de Junts per Montgat, PSC-CP, SOM de Montgat i del Regidor no adscrit Sr. Luís Antonio Fariña Herrador i l’abstenció dels regidors i regidores de Montgat en Comú Podem i de Mónica Puig (Junts per Montgat) i els vots a favor d’ERC. Els grups municipals van proposar obrir un procés participatiu ciutadà per escollir entre tots el nom d’aquesta plaça.

Darrera actualització: 05.02.2023 | 19:12