Crònica sessió del 24 de setembre de 2020

Ahir dijous 24 de setembre a les 19.30 h es va celebrar el Ple ordinari del mes de setembre, novament en sessió telemàtica a través de zoom a causa de la pandèmiaLa sessió també es va poder seguir en directe pel canal YouTube municipal.

A la part resolutiva del Ple es va assabentar a l’Alcaldia del nomenament de dues funcionaries interines, concretament, una Educadora Social i una Treballadora Social que s'incorporen a l'equip de serveis socials, ambdues gràcies al programa del Fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de concertació de l‘any 2020 nomenat “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”.

A continuació, es van debatre els punts de l’ordre del dia corresponents a la Comissió informativa de Desenvolupament Local, Recursos Econòmics i Serveis Interns. En primer lloc, es va aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores l’autorització de la transmissió del dret de superfície de Hamelin 2, SL a favor de NACE (Nuevo Agora Centro de Estudios).

En segon lloc, els regidors/es van debatre i aprovar l’expedient de contractació, dels plecs de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació corresponent al servei de neteja integral de diferents edificis municipals de l’Ajuntament. Els plecs es van aprovar amb l’abstenció dels grups municipals d’ERC, Montgat en Comú Podem, i Montgat Guanya més Iniciativa Compromís.

I en tercer lloc, es va aprovar per unanimitat de tots els membres del Plenari el conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Montgat a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació del Projecte de Campanyes de Sensibilització Cívica i Ambiental” en el marc de la Política Activa d’Ocupació, Programa de Treball i Formació 2020 (línia extraordinària covid-19).

Per acabar, es va debatre l’únic punt de la Comissió informativa de Serveis a les Persones consistent en l’aprovació inicial per unanimitat de tots els regidors i regidores de la modificació de les bases per a l'atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social, que es publicarà per a informació pública per un termini de trenta dies, i un cop finalitzat sinó tenen al·legacions quedaran aprovades de manera definitiva.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:52