Crònica sessió del 21 d'abril de 2020

El passat dijous 21 d’abril a les 10 h es va celebrar la primera sessió extraordinària del Ple via telemàtica convocada després de la declaració de l’estat d’alarma del mes de març de 2020.

La sessió es va celebrar per primer cop per mitjans telemàtics i va tenir com a objectiu principal informar sobre la situació a Montgat durant la declaració de l'estat d'alarma.

En iniciar-se la sessió l’alcalde va manifestar el seu suport i condol a totes les famílies que han perdut un ésser estimat així com a totes les persones que estan malaltes o confinades a casa seva, alhora que va manifestar que valorava molt positivament el comportament del conjunt de la ciutadania i el seu respecte cap a les normes i les mesures adoptades.

A continuació, l'alcalde informa als regidors i regidores del Ple respecte les mesures adoptades per part de l’Ajuntament per reduir l’impacte del COVID-19 al municipi. Es fa ressò de les accions implamentades des de les diferents regidories fent esment a les de caràcter social i de suport als col·lectius més febles com és el cas de la teleassistència, el voluntariat per facilitar aliments a les famílies que han patit més l’impacte del confinament i l’acompanyament telefònic a persones grans. També es debat sobre el tancament d’espais públics, i l’afectació de la pandèmia a diversos serveis, així com el suport que s’ha facilitat des de l’Ajuntament per afavorir la connectivitat dels infants de famílies que no tenien prou mitjans perquè els infants poguessin continuar estudiant des de casa.

Per finalitzar aquesta sessió extraordinària del Ple l’alcalde va manifestar la seva opinió respecte la no adhesió al “Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus”.

 

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:18