Crònica sessió 7 de juliol de 2020 extraordinària

El passat 7 de juliol es va celebrar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en format telemàtic, la sessió es va iniciar a les 17 h. i va tenir una durada d’una hora i trenta minuts.

La sessió extraordinària del Ple convocada el passat 7 de juliol va comptar amb tres punts de l’Ordre del dia.

En primer lloc es va assabentar de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-1091, de data 26 de juny de 2020, relativa a l’aprovació de la liquidació del Pressupost General de l’any 2019.

A continuació, es va presentar i debatre l’aprovació del Pressupost de la Corporació i de la Plantilla corresponent a l’exercici de 2020, que sotmesa a votació es va aprovar amb els vots en contra del grup municipal d’ERC-AM, el grup municipal de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i un regidor del grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Finalment, el darrer punt de l’Ordre del dia es va aprovar la Relació de llocs de Treball per a l’any 2020 que sotmesa a debat i votació va comptar amb els vots en contra del grup municipal d’ERC-AM, el grup municipal de MONTGAT EN COMÚ-PODEM i el grup municipal de Montgat Guanya - Més Iniciativa – Compromís.

Darrera actualització: 23.01.2022 | 20:32