Crònica del Ple del 28 de setembre de 2023

La sessió del Ple de setembre va destacar pel debat i aprovació de les Ordenances fiscals del 2024 que es van aprovar amb els vots en contra dels grups polítics a l’oposició.

Al despatx d’ofici de la sessió d'ahir el regidor Francesc Garcia (Junts per Montgat) va informar al Plenari sobre els diversos treballs de manteniment realitzats durant l’estiu a les escoles i equipaments públics i sobre els estralls de la sequera als parcs i jardins on s’ha reduït el reg al mínim de subsistència per a les espècies.

D’altra banda, l’alcalde Andreu Absil (PSC) va informar de diverses gestions realitzades amb Demarcació de Costes relatives a la minva de sorra i a la necessitat d’articular projectes de recuperació de la platja així com arranjar parts del passeig marítim molt malmès pel pas del temps i els temporals

Al seu torn, el regidor de Seguretat ciutadana Raül Abad (SOM) també va informar sobre els dispositius de vigilància d’aquest estiu i va dir "hi hagut tres incorporacions, s’han reforçat els torns, en alguns casos fins i tot amb el doble d’efectius". 

En relació a les xifres d’actuacions va ressaltar que durant l’estiu s’han realitzat "25 detencions, 200 identificacions de persones, recollit i instruït 174 atestats policials, també s’ha intervingut en 20 accidents de circulació; tots lleus; també ha elevat el nombre de sancions". Tot i això va afegir, " La delinqüència aquest estiu ha augmentat, molts veïns d’algun barri afectat ho saben; a Montgat a augmentat un 8% el que és robatori amb violència respecte el 2022", un fet que des de la Policia i altres cossos de seguretat s’està treballant per reduir.

Un cop iniciat els punts de debat de l’ordre del dia es va informar sobre la  incorporació de personal concretament, el nomenament d’una funcionària interina com a administrativa de l’OAC i una segona com a administrativa de Serveis Territorials, de funcionaris interins com a agents de la Policia Local i finalment un funcionari en pràctiques com a Caporal de la Policia Local.

A la sessió també es va assabentar sobre quins són els membres de la Corporació que formen part de les Comissions informatives i quin serà el règim de dedicació exclusiva o parcial dels regidors/es de l’equip de govern. Concretament, es va informar sobre l’aprovació d’ una dedicació exclusiva, a favor l’Alcalde Andreu Absil (PSC) que tindrà una retribució bruta anual de 30.400€ distribuïda en 14 mensualitats amb efectes del dia 17 de juny de 2023, tres dedicacions parcials al 81,8%, (30’61 hores setmanals) a favor del/la regidor/a delegat, que exerciran el seu càrrec amb una retribució bruta anual de 24.049€, i  sis dedicacions parcials del 68,3%, (25’6 hores setmanals), a favors del regidors/regidores delegats/delegades, amb una retribució bruta anual de 20.080€.

L’equip de govern també va informar sobre el recurs especial en matèria de contractació en relació el desistiment de la licitació del contracte de serveis de conservació i manteniment general dels espais verds i de les àrees de joc infantils i esportives de l’espai públic, que ara s’haurà de tornar a licitar i sobre l’aprovació del canvi de denominació del grup municipal de Valents per Liberals per Montgat (Valents).

Dels punts de l'Ordre del dia de Serveis TerritoriaIs també es va aprovar per unanimitat la declaració d’instal·lació d’especial interès o utilitat municipal de la llicència d’obres de dues construccions: per a l'ampliació del CAP de Montgat i per la construcció de l’ edifici modular de l’Escola Norai, les dues bonificades amb el 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Finalment es va debatre extensament la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2024 que sotmesa a votació es va aprovar amb els vots a favor dels PSC, SOM, Junts per Montgat i un regidor de Liberals per Montgat, i els vots en contra dels regidors de l’oposició dels grups  polítics d’ERC i Montgat en Comú Podem.

Per acabar el Plenari es va llegir i debatre la Moció dels grups municipals de Junts per Montgat i d’Esquerra Republicana de Catalunya, de suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà, que es va aprovar amb els vots a favor del grup municipal d’ERC, del grup municipal de Junts per Montgat i les abstencions del grup municipal PSC-CP, del grup municipal de SOM de Montgat, dos membres del grup municipal Montgat en Comú Podem, i el Regidor de Liberals per Montgat (Valents).

 

Darrera actualització: 13.02.2024 | 13:26