Convocatòria d'una plaça de tècnic d'administració general (OPO2022)

Publicades bases al BOPB de data 24/05/2023.

Publicades bases al DOGC de data 31/05/2023.

Publicades bases al BOE de data 15/06/2023.

Publicada llista provisional de persones admeses i excloses al BOPB i tauler d'anuncis en data 15/09/2023.

Publicada llista definitiva de persones admeses i excloses al e-tauler de l'ajuntament en data 2/10/2023.

Proves previstes pel dia 4/10/2023 a la biblioteca Tirant lo Blanc a les 9.30h.

Lectura prova pràctica pel dia 23/10/2023 a la biblioteca Tirant lo Blanc a les 9h.

Publicat anunci de l'acta de resultats de la prova pràctica en data 24 d'octubre de 2023.

Publicat anunci de l'acta de resultats del concurs-oposició i proposta de nomenament en data 9 de novembre de 2023.

Procés selectiu finalitzat.

Darrera actualització: 09.11.2023 | 13:03