Convocatòria d'una plaça de tècnic auxiliar de manteniment (OPO2020)

Bases publicades al BOPB en data 6 d'octubre de 2023.

Bases publicades al DOGC en data 18 d'octubre de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds : 16 de novembre de 2023.

Publicada llista provisional de persones admeses i excloses en BOPB de data 18 de gener de 2024.

Publicada llista definitiva de persones admeses i excloses a l'e-tauler d'edictes en data 12 de febrer de 2024.

Convocada prova de català pel dia 14 de febrer de 2024 a les 10h a l'Ajuntament de Montgat.

Publicada acta resultat català i assenyalament de les properes proves:

- Proves teòriques : 26 de febrer de 2024 a les 9 hores a l'Ajuntament de Montgat

- Prova pràctica : 4 de març de 2024 a les 9 hores a l'Ajuntament de Montgat

Publicada acta resultat proves teòriques en data 27 de febrer de 2024 al tauler d'anuncis.

Publicada acta resultat prova pràctica en data 5 de març de 2024 al tauler d'anuncis.

CONVOCATÒRIA DESERTA

Darrera actualització: 07.03.2024 | 13:37