Convocatòria d'una plaça d'agent OAC pel sistema de concurs

Bases publicades al BOPB de data 29 de novembre de 2023.

Bases publicades al DOGC de data 4 de desembre de 2023.

Termini de presentació d'instàncies : 29 de desembre de 2023.

Publicada acta de resultats de la fase de concurs.

Darrera actualització: 23.02.2024 | 11:00