Dret d’accés a la informació pública

Informació a la seu electrònica cliqueu aquí  

  • Què és el dret d’accés a la informació pública? És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Qui el pot exercir? Qualsevol persona més gran de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.
  • Quina informació publica puc demanar? Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.
  • He de motivar la meva sol·licitud? No caldrà cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a aquesta informació.
En aquest espai podeu consultar les sol·licituds d’accés a la informació pública per part de la ciutadania tramitades durant l’any 2023.
 
Es tracta de 57 sol·licituds, de les quals 40 resoltes, agrupades per tipologia d'acord amb el resum que us mostrem a continuació:

En aquest espai podeu consultar les sol·licituds d’accés a la informació pública per part de la ciutadania tramitades durant l’any 2022.

Es tracta de 13 sol·licituds, totes resoltes favorablement, agrupades per tipologia d’acord al resum mostrat a continuació:
 
 
Podeu accedir a la relació de sol·licituds, resolucions i comunicacions a l’arxiu adjunt, on s’inclouen també les sol·licituds realitzades en nom de grups municipals.
 
Voleu tramitar una sol·licitud? Podeu fer-ho aquí. El tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens. 

 

Darrera actualització: 07.02.2024 | 17:08
Darrera actualització: 07.02.2024 | 17:08