Període mig de pagament a proveïdors (PMP)

Font: web del Ministeri d'Economia

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PMP_NET/aspx/consulta/consulta.aspx?tipoPublicacion=2

Ajuntament de Montgat (entitat 09-08-126-A-A-000)

 

El quadre i gràfic mostrats a continuació recullen l’evolució del Període Mig de Pagament a Proveïdors -PMP- d’acord als sistemes de facturació i comptabilitat de l’Ajuntament; comunicats trimestralment al Ministeri d’Economia.

 

 
 
                                                                           
 

El càlcul del període mig de pagament a proveïdors combina dues ràtios:

    [1] Operacions/factures pagades dins el trimestre.

    [2] Operacions/factures pendents de pagament a tancament de trimestre.

 

Nota important: El càlcul de la ràtio [2] mostrat als quadres i gràfics anteriors és erroni (molt superior al real) degut a una incidència en el programa de comptabilitat que incorpora factures d’exercicis anteriors (des de 2016) abonades correctament en el seu moment. Aquest error es propaga al PMP causant el mateix efecte -PMP calculat superior al real-.

 

L’Ajuntament treballa per solucionar l’error dins del 1er trimestre de 2024.

T'ho expliquem clicant aquí. 

Darrera actualització: 13.02.2024 | 09:39
Darrera actualització: 13.02.2024 | 09:39