Període mig de pagament a proveïdors (PMP)

Evolució Període Mig Pagament

Font: web del Ministeri d'Economia
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PMP_NET/aspx/consulta/consulta.aspx?tipoPublicacion=2
Ajuntament de Montgat (entitat 09-08-126-A-A-000)

 
                                                                           
(*) El càlcul de la ràtio d'operacions pendents de pagament no és correcte i distorsiona el càlcul final del PMP que, previsiblement, és menor. En tot cas, aquest és el PMP oficial -comunicat al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública- donat que cada ens local és responsabilitat de comunicar el càlcul correcte.
L'Ajuntament preveu solventar aquesta incidència en breu.

T'ho expliquem clicant aquí. 

Darrera actualització: 06.02.2023 | 13:53
Darrera actualització: 06.02.2023 | 13:53