Subvencions i ajuts

En aquest apartat us mostrem la informació relativa a les subvencions i ajuts convocades i atorgades per l’Ajuntament de Montgat durant l’exercici 2023 i anteriors. Les dades personals han estat omeses en virtut del que disposa la Llei 3/2018 de protecció de dades personals.
 També teniu disponible el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2024.
 Podeu ampliar la informació al portal de transparència.
 
 
Subvencions 2023
En compliment del que disposa l'article 15 de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament dona publicitat a les subvencions atorgades per concurrència pública competitiva durant l'exercici de 2023, d'acord amb les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per persones físiques i jurídiques de l'Ajuntament de Montgat aprovades en sessió plenària de data 28/05/2020 i publicades al BOP de data 31/07/2020 i al tauler d'anuncis d'aquesta pàgina web. Aquestes bases van ser modificades parcialment, i en concret els articles 1.b i 3.1, per acord de Ple de data 31/03/2022.
 
Les Bases específiques de cada convocatòria van ser aprovades per Resolució d’alcaldia i publicades conjuntament al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament segons el següent detall:
 

Convocatòria de subvencions

Resolució de l'Alcaldia

(núm. data)

Publicació

(BOP i Tauler d'Anuncis)

0674/2023, data 12/04/2023

24/04/2023

Enllaç BOP 

1236/2023, data 13/07/2023

19/07/2023

Enllaç BOP

1340/2023, data 28/7/2023

8/8/2023

Enllaç BOP

 
 
 
Quadre resum de les subvencions convocades durant l'any 2023:
 
Imports convocats durant 2023 per àmbit/àrea gestora:
 
 
Gràfic comparatiu d'imports convocats i atorgats durant 2023 per àmbit/àrea gestora:
 
 
 
 Tutorials / Audiència Pública
En aquest apartat també podeu consultar dos documents tutorials adreçats a entitats municipals que recullen el procés i els aspectes més importants a tenir en compte durant el procés de tramitació de subvencions convocades per l’Ajuntament de Montgat.
El passat 1 de febrer es va realitzar una sessió pública amb les entitats municipals on va revisar el procés de subvencions i es van atendre els dubtes dels assistents.
 
 
 
 

 

Darrera actualització: 13.02.2024 | 10:50
Darrera actualització: 13.02.2024 | 10:50