Tinents d'alcalde

Els/les tinents d'alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, els quals són lliurement designats i remoguts per l'alcalde o alcaldessa entre els membres de la Junta de Govern Local.

El nombre de tinents d'alcalde és de lliure elecció per l'alcalde/ssa. En cas que hi hagi més d'un/a tinent, com a mínim, s'haurà de designar el/la Primer tinent d'alcalde, per tal de garantir la substitució automàtica de l'alcalde/ssa en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat. 

Al Decret núm. 1095-2023  de data 20 de juny de 2023  es va nomenar Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Montgat, a:

1a. Tinent d'Alcalde     Sr. Raül Abad Navarrete   (SOM)  

                                    a/e abadnr@montgat.cat

2n. Tinent d'Alcalde     Sra. Mercè Marín (Junts per Montgat) 

                                     a/e marinpmr@montgat.cat

 

Darrera actualització: 08.02.2024 | 10:15
Darrera actualització: 08.02.2024 | 10:15