Programa Escolta Jove! En marxa amb una nova educadora social.

Dijous, 11 de maig de 2023 a les 00:00

L'educadora social contractada a través del Programa Escolta Jove treballa a equipaments juvenils i al medi obert.

L’Ajuntament de Montgat ha contractat una educadora social per iniciar un programa de suport i acompanyament vivencial als joves de Montgat. El programa Escolta Jove té el suport i acompanyament de la Diputació de Barcelona, administració que l'impulsa arreu del territori.

L'educadora social va començar a treballar al mes d'abril i la seva tasca de detecció i acompanyament s'allargarà fins al desembre de 2023. L'educadora ja iniciat els  primers contactes per poder fer un anàlisi que corrobori que la pandèmia ha elevat els comportaments i les situacions de risc dels joves. A més la seva tasca, té com a  objectiu informar,  orientar  i  fer un acompanyament vivencial als adolescents i joves del municipi de 12 a 30 anys. L’educadora té presència a l’institut Thalassa i a l’Espai Jove de Montgat i també en medi obert. El treball en medi obert permet sortir dels espais de treball tancats per apropar-se als espais naturals de relació i poder construir un vincle educatiu, personal, col·lectiu i comunitari. 

Una de les funcions de l'educadora és mantenir el contacte amb els adolescents i joves, així com amb els recursos i entitats del poble per conèixer les necessitats que tenen. Fruit d’aquest anàlisi, l’educadora plantejarà intervencions socioeducatives de caire individual, grupal o comunitàries per pal·liar les situacions detectades, tant en els adolescents  i joves, com al propi context on viuen.

La població jove ha estat un dels col·lectiu més afectats arran de la pandèmia de  la COVID-19. Les dades indiquen una disminució de l’emancipació juvenil, un alt abandonament escolar prematur i una baixa temporalitat de les feines de la població jove. Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona ofereix i facilita aquest recurs als ajuntaments per donar suport en l’atenció i l’acompanyament dels joves.

Si sou una entitat que treballa amb joves i valoreu necessari posar-vos en contacte amb l'educadora social del programa Escolta jove ho podeu fer al  telèfon 607.197.070 o al correu lopezhc@montgat.cat

Darrera actualització: 11.05.2023 | 13:41

Imatges