Crònica de la sessió del Ple del 27 d'octubre

A la sessió del Ple del passat 27 d’octubre es va aprovar el pressupost i la plantilla del 2023.    

La sessió va començar a les 19.30 h a la Sala Pau Casals.

L’alcaldessa Mercè Marín i Planas (Junts per Montgat) va obrir la sessió i va recordar a tots els assistents dos temes de participació ciutadana que estan oberts, el primer l’avanç de modificació del Pla General Metropolità de les Mallorquines que està publicat al web municipal on es pot consultar tota la informació i del qual hi ha programades dues audiències públiques ciutadanes els dies 7 i dimecres 16 de novembre, en les que  l’equip redactor de l’Àrea Metropolitana exposarà el seu treball a partir del qual es faran els tallers de participació on tots els montgatins i montgatines que ho vulguin podran fer els suggeriments, al·legacions o aportacions que creguin oportunes.

D’altra banda, l’alcaldessa va informar que ja s’ha iniciat el procés per recollir les propostes per posar nom a la nova plaça del barri de Les Mallorquines, ubicada a l’antic espai de la Farggi. Va explicar que la presentació de propostes finalitzarà l’11 de novembre i que les propostes les poden presentar totes les persones residents a Montgat, majors de 16 anys, així com les entitats i col·lectius Montgatins. L’alcaldessa va afegir “del 23 de novembre al 9 de desembre totes les persones residents que vulguin podran votar les propostes finalistes. Amb les propostes recollides i les votacions emeses la comissió del Nomenclàtor presentarà la proposta guanyadora per aprovació definitiva del Ple”.

A continuació, es va donar compte al Ple de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al Compte General de les entitats locals de l’any 2020 i es van exposar i debatre les línies generals del pressupost general i la plantilla pel 2023, presentades pel regidor d’Economia, Carlos Benito (PSC-PM), que per l’any 2023 és de 12.382.200,00€, punt que van ser ampliament debatut pels portaveus dels grups municipals d’ERC i Montgat en Comú Podem.

La regidora de recursos humans Marian Sotos (SOM de Montgat) va presentar i informar als regidors i regidores sobre la proposta d’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici de 2023.

Un cop debatudes les dues propostes per part dels grups polítics municipals es va aprovar el pressupost general i la plantilla pel 2023 amb els vots a favor dels grups municipals de l’equip de govern: Junts per Montgat, PSC-CP, SOM  i un del Regidor no adscrit i els vots en contra dels grups polítics a l’oposició d’ERC-AM, i Montgat en Comú Podem.

Tots els grups municipals van aprovar l’ampliació de la vigència del Pla Local de Joventut 2019-2022, pel període d’un any, a comptar des de l’1 de gener de 2023, temps per avaluar-lo i poder redactar un nou Pla Local, i l’adhesió de Montgat a la Xarxa d’espais de Memòria Democràtica de Catalunya i l’aprovació del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Montgat a la Xarxa d’espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

Darrera actualització: 05.02.2023 | 21:12