Nova promoció d’habitatge protegit

Dijous, 24 de febrer de 2022 a les 00:00

Les persones que vulguin optar al procés d'adjudicació han d'estar inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està a punt d'aprovar les bases d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial (VPO) que s'estan construint a la parcel·la 18 J ubicada al sector de les Bateries en el Turó del Sastre de Montgat. Es tracta de dos edificis amb un total de 39 pisos, i 33 places d'aparcament. La construcció s'està realitzant a través del IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial), des de principis del 2021.
Recordem als veïns i veïnes de Montgat que vulguin optar al procés d'adjudicació d’una vivenda de protecció oficial, que és requisit imprescindible estar inscrit/a en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. La inscripció en el Registre dóna dret a poder optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments establerts en el Decret. També cal recordar que la inscripció en el Registre té una vigència d'un any. Les persones interessades poden consultar el procediment de sol·licitud d’inscripció al portal web del Registre de sol·licitants https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp

Quan l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprovi les Bases reguladores de l'adjudicació i s'obri el període de sol·licituds d’habitatges, l’Ajuntament de Montgat informarà a través dels mitjans habituals, portal Web, xarxes socials i la Revista municipal de Montgat perquè tothom en tingui informació.

Darrera actualització: 24.02.2022 | 21:40