Montgat aprova el Pla de Mesures Antifrau

Dijous, 13 d'abril de 2023 a les 00:00

L’Ajuntament referma el seu compromís de no tolerar conductes de frau i corrupció en la gestió municipal.

A la sessió del Ple del passat 30 de març va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals el Pla de Mesures Antifrau. El seu objectiu és la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau i la corrupció i el conflicte d'interessos en la gestió de la contractació i la gestió de les subvencions amb fons europeus. En aquest sentit, el Pla concreta les mesures de control del risc de frau en la gestió dels fons públics en el marc dels processos de contractació pública municipal.

El Pla pretén oferir una guia i procediment als càrrecs electes i al personal municipal vinculats a la gestió municipal, amb una sèrie d'accions, eines, instruments i mitjans dirigits a enfortir la infraestructura ètica de l'organització. En aquest sentit, el Pla articula accions per estimular la integritat i minvar i  evitar els riscos d'irregularitats, frau, corrupció o conflictes d'interessos que es puguin produir en la gestió dels fons europeus. 

En aquesta línia de treball el Pla preveu l'impuls de programes formatius en matèria d'integritat i ètica pública adreçada a responsables polítics i treballadors municipals, i la creació d'un canal de comunicació obert a la ciutadania per a la presentació de dilemes ètics, queixes o denúncies que s'activarà proximament a la web municipal. 

El text inclou una Declaració institucional que recull el compromís ferm de la Corporació de lluitar contra el frau, evitar els conflictes d’interessos i una posició manifesta de tolerància zero vers la corrupció i les pràctiques d’irregularitat administrativa en la gestió dels fons públics. Aquest compromís és per a tot el personal i càrrecs electes de l’Ajuntament.

Amb l’aprovació d’aquest Pla, es dona compliment a les  disposicions  de  l'article  22  del  Reglament  (UE) 241/2021, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que imposa als Estats Membre l'obligació d'adoptar les mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió en executar l’esmentat Mecanisme, i que va estar traslladat i desenvolupat al nostre ordenament jurídic a través de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

 

 

Darrera actualització: 13.04.2023 | 13:11