Prèstec

Mitjançant aquest servei el ciutadà que disposi del carnet de la biblioteca té la possibilitat de treure gratuitament un total de 30 documents durant 30 dies .

Com obtenir el carnet de la biblioteca

El carnet de la biblioteca és la targeta que identifica al ciutadà com a usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Permet utilitzar els serveis propis de la biblioteca i a més gaudir d'avantatges en l'àmbit de la cultura.

Per sol.licitar el carnet es pot fer de dues maneres:

  • adreçant-se directament a la biblioteca Tirant lo blanc
  • o omplir el formulari que es troba a la següent adreça electrònica http://sinera.diba.cat (espai personal / sol.licitud del carnet) i recollir-ho a la mateixa biblioteca quan aquesta es posi en contacte amb l'usuari.

Em ambdós casos, s'haurà de presentar el DNI (o qualsevol altre document oficial) per acreditar la identitat. En el cas dels menors de 14 anys, hauran de presentar el DNI del pare o de la mare que se'n faci responsable.

Normativa d'ús del Servei de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona

(Tenir el carnet suposa acceptar les normes de funcionament de la biblioteca.)

  • El carnet és personal e intransferible
  • Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili o la pèrdua del carnet
  • Cal tenir cura dels documents deixats en préstec. Per al bon funcionament del servei s'ha de ser puntual a l'hora de retornar els documents. El sistema informàtic aplicarà 1 punt de penalització per dia de retard i per document en préstec i bloquejarà el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc de 50 punts. Passat aquest temps, aquest tornarà a ser operatiu
  • Si l'usuari perd algun document l'haurà de restituir
  • Cada lector es pot endur en prestec fins a un total de 30 documents (15 en suport paper: llibres i/o revistes i 15 en suport audiovisual) durant 30 dies.

Renovacions i reserves

Vençut el termini de préstec, els documents poden ser renovats fins a 3 vegades, sempre i quan cap altre usuari no l'hagi reservat. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon, per correu electrònic o per internet a través de la pàgina: http://sinera.diba.cat (espai personal / el meu compte).

Avisos

Els usuaris que disposin de correu electrònic podran rebre avisos de: reserva disponible, avís de cortesia (recordatori dels documents a retornar) i reclamació de documents.

Préstec interbibliotecari

Si l'usuari vol un document que no es troba a la biblioteca, es pot sol.licitar a través del servei de préstec interbibliotecari, del qual cal abonar les despeses de transport (1,20€).

Préstec a entitats

La biblioteca ofereix préstecs especials de documents a aquelles entitats (escoles, associacions, ...) que ho sol.licitin.

Darrera actualització: 17.01.2022 | 11:02
Darrera actualització: 17.01.2022 | 11:02