Control de plagues

Informació

Informació del control i tractament de plagues, un conjunt d'éssers vius que per la seva abundància i/o les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones, que ens poden afectar al municipi.

Actualment, estem realitzant una sèrie de tractaments biocides i rodenticides extraordinaris vers paneroles i rosegadors (principalment rates) al llarg del municipi, per tal de reduir per sota de llindar d’acceptabilitat la presència d’aquests insectes i animals tan molestos, ara que es troben en una època d’alta reproducció.

El tractament consisteix en realitzar un monitoreig i col·locació de verins mensual en diversos punts del municipi; concretament, realitzem control i col·locació de verins durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre a 75 punts del clavegueram al llarg del territori. També hem col·locat 20 caixes a l’exterior (amb mecanisme anti-nens anti-gossos) amb producte rodenticida contra rates i rosegadors, que també es revisaran mes a mes; tanmateix, als carrers amb major incidència de paneroles hem reforçat amb tractaments intensius de col·locació de verins.

Us agraïm la vostra paciència i sobretot el vostre ajut a l’hora d’indicar-nos els punts calents de presència de plagues; ens feu la feina més fàcil.

Darrera actualització: 17.07.2023 | 14:03
Darrera actualització: 17.07.2023 | 14:03