Pressupost municipal 2021

PRESSUPOST 2021

A l'enllaç podeu consultar l'anunci sobre aprovació de la plantilla del personal funcionari i laboral per a l'any 2021

Pressupost municipal i plantilla per a l'any 2021

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada en data 29 d'octubre de 2020, va aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació, les Bases d'Execució, el Pla Estratègic de Subvencions 2021- 2023, així com la Plantilla del Personal per a l'any 2021.

A la documentació adjunta podeu consultar tota la informació d'aprovació del pressupost del 2021.

Accés al portal de transparència cliqueu aquí 

 

Darrera actualització: 11.02.2022 | 09:49