Pressupost municipal 2020

PRESSUPOST 2020

La sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del passat 7 de juliol de 2020 va aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2020, les seves Bases d'Execució, la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball.

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada en data 2 de setembre de 2020, va aprovar definitivament el Pressupost de la
Corporació corresponent a l'exercici de 2020, les seves Bases d'Execució i la Plantilla del Personal per a l'any 2020.

Podeu consultar els documents adjunts.

Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Cliqueu aquí  

Darrera actualització: 07.01.2022 | 20:03