Ple sessió ordinària del 30 de novembre de 2023

A la sessió es van aprovar diverses adequacions singulars i excepcionals a la Relació de Llocs de Treball de l’any 2023.

A la sessió del Ple del 30 de novembre la regidora Mercè Marín (Junts per Montgat) va informar sobre la reunió mantinguda amb representants de la Direcció de Costes de la Generalitat, Costes de l’Estat, l’Àrea Metropolitana, el Club Marítim i la Federació Catalana de Vela, així com tècnics de l’Ajuntament, i la regidora de Medi ambient i l’Alcalde Andreu Absil (PSC), en què es va tractar sobre la regressió de la sorra a les platges de Montgat.

A la reunió també es va parlar sobre les obres de descontaminació del talús i les obres de la segona fase del passeig marítim, que segons informacions facilitades a la reunió, es previst que  es realitzin a la primavera, i la previsió és que a l’estiu del 2025 puguin finalitzar les obres de la segona fase del passeig marítim.

També es va posar sobre la taula la problemàtica de la manca de sorra i de la possibilitat de portar la sorra del port del Masnou a platja seca, la que ara es diposita a 150 metres de la platja i també buscar altres alternatives de dragues per poder tenir suficient sorra el proper estiu a l’espera de solucionar l’estabilització de la platja per part de Costes. D’altra banda, es va tractar sobre  la possibilitat d’allargar l’espigó actual perquè torni a fer d’espigó ja que ara ja no compleix la funció.

A continuació l’alcalde Andreu Absil (PSC) va informar sobre les obres de pacificació de la Nacional II al tram del carrer Marina i sobre diversos temes de mobilitat i contaminació acústica i velocitat associades al pas de la C31 per Montgat, que només s’ha asfaltat amb asfalt sono reductor, a la meitat del municipi, i s’està reclamant perquè s’asfalti en la seva totalitat.

En relació a la incorporació de personal, es va assabentar al Ple sobre  el nomenament de dos agents de la Policia Local i d’una funcionaria de carrera com a Tècnica superior d’administració general, i  es va aprovar la sol·licitud de compatibilitat amb una segona activitat privada per part d’una empleada pública.

En aquesta sessió del Ple també es va aprovar la delegació a la Junta de Govern Local, les competències plenàries en matèria processal, es a dir l’adopció dels acords sobre l’exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació municipal en matèria de competència plenària, i  en matèria patrimonial (drets funeraris)

Per acabar es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics del Consistori les adequacions singulars i excepcionals a la Relació de Llocs de Treball de l’any 2023, amb la creació dels responsables de serveis com Cultura, Promoció econòmica, Recursos humans, Educació, Joventut i Comunicació, Esports, i la modificació de llocs de treball d’Educadors socials.

Finalment, es va debatre i aprovar per unanimitat la Moció presentada pels grups municipals Partit dels Socialistes de Montgat, SOM de Montgat i Junts per Montgat, sobre el finançament dels ens locals en la que es demana al Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera.

Darrera actualització: 12.02.2024 | 20:59